• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Boeren Saramacca blij met verhoging opkoopprijs rauwe melk

| sun.sr | Door: Redactie

De veeboeren juichen de daad van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien, om de prijs van rauwe melk te verhogen, toe. De boeren zijn van mening dat de verhoging af boerderij noodzakelijk was, omdat alle inputs voor de melkveehouderij in prijs zijn toegenomen. Jaren terug was de melkprijs omgerekend ongeveer $ 0,80. Dus bij de huidige koers van SRD 14.29 zou de prijs per liter rauwe melk rond SRD 11.20 moeten zijn. “Vanwege de afgenomen koopkracht van de consument houden wij rekening ermee en zijn tevreden dat de prijs in een korte periode van SRD 4.50 naar SRD 5.50 en nu naar SRD 7.50 bij een vetgehalte van 3.3% is verhoogd”, zegt een melkboer uit Saramacca.

Met de unificatie van de wisselkoers zijn de prijzen van voer, medicamenten, kunstmest ten behoeve van het grasland, de brandstof, parts van melkmachines en inseminatie materiaal (allemaal importproducten) fors gestegen. Ook lokale voerproducten zoals slijpmeel en andere bijproducten van rijst en afvalbacove die als veevoer worden gebruikt, zijn fors in prijs gestegen. “Onze melkproductie is drastisch gedaald, omdat de prijs niet aantrekkelijk genoeg was voor producenten om de nodige investeringen te doen. Een aantal van de melkveeboeren heeft zelfs de sector de rug toegekeerd. Het doen aan melkvee vereist discipline en geduld. Je bent elke dag bezig met je vee, zon- en feestdagen bestaan niet voor de melkboer”, laat de veehouder weten. In tegenstelling tot rundvlees, dat ook flink in prijs is gestegen en een vraag- en aanbod prijsmechanisme kent, wordt de prijs van melk door de overheid vastgesteld.

De melkboeren van het district Saramacca zijn nu bezig zich te organiseren in een coöperatie en stellen het initiatief van de LVV-minister zeer op prijs dat hij deze politiek gewaagde stap heeft genomen om niet alleen de overlevingskansen, maar ook de groei van de sector te stimuleren door de melkprijs binnen korte met SRD 3 te verhogen.  ‘Wij van de coöperatie in oprichting stellen de minister voor om een fonds te creëren uit de meeropbrengsten (het verschil tussen de marktconforme prijs en op elk verkochte pak melk), door een marktconforme prijs voor melk in verpakking te hanteren. Dit fonds zou beschikbaar gesteld kunnen worden aan serieuze melkveehouders, om hun boerderijen te upgraden c.q. te synchroniseren, waardoor deze een kwalitatief hoogwaardiger product kunnen leveren, maar ook hun productie kunnen verhogen.

| sun.sr | Door: Redactie