• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Boekwerk over vier jaar regering Santokhi-Brunswijk

| waterkant | Door: Redactie

De regering Santokhi-Brunswijk heeft een 100 pagina’s tellend boekwerk uitgebracht waarin wordt ingegaan op de verworvenheden van de afgelopen vier jaar dat deze regering aan de macht is in Suriname en de doelstellingen de komende tijd.

Het boekwerk draagt de titel ‘Van crisisbeheersing naar stabilisatie, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap.’

De Surinaamse president zei daarover:

“Vandaag, 25 mei 2024, is het precies vier jaren geleden dat het volk bepaalde wie dit land mocht leiden.

Als regering startten wij het werk met een begrotingstekort van bijna 19% en negatieve deviezenreserves. De economie was scheefgegroeid en het internationale imago van Suriname ernstig

aangetast.

In deze vier jaren zijn de schulden herschikt, de economie is gegroeid, tekorten zijn teruggedrongen en reserves opgebouwd. We realiseerden woningbouwprojecten, verhoogden sociale uitkeringen en wijzigden het kiesstelsel naar landelijke evenredigheid.

Ik blik vandaag niet alleen terug, maar kijk vooral ook vooruit. De komende jaren zullen namelijk nog meer positieve resultaten brengen. Ook heeft vandaag de boek launch plaatsgevonden van alles wat onder mijn leiding is gedaan en wat nog gedaan zal worden.

Deze resultaten zouden zonder u niet mogelijk zijn. Daarom dank ik u voor de offers, de inzet, de adviezen, de feedback en de samenwerking. Samen blijven we bouwen aan

een beter Suriname.”

 

| waterkant | Door: Redactie