• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BIZA GEDECENTRALISEERD NAAR MOENGO

| united news | Door: Redactie

Foto: Luchtfoto Moengo

De bevolking in het oosten van Suriname hoeft voor informatie en diensten die betrekking hebben op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals loonstroken, werkgeversverklaringen etc. niet meer naar Paramaribo af te reizen. 

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft speciaal daarvoor een service unit geopend te Moengo. Dit gebeurde op dinsdag 16 augustus aan de Julianastraat in het bijzijn van districtscommissaris Olivia Dominie van Marowijne Zuid-West, BiZa-directeur Mohamed Eskak en andere notabelen.

De Service Unit is volgens minister Somohardjo niet alleen bestemd voor ambtenaren, maar ook voor burgers en alle andere landsdienaren. “Men kan hier terecht voor alle informatie

die te maken heeft met bevorderingen, gratificaties, verloven, aanvragen van een werkgeversverklaring, rechtspositionele aangelegenheden, informatie over de ambtenarenopleidingen, vereiste documenten bij pensionering, naturalisatie, data van nationale vrije dagen en verkiezingen”, liet de bewindsman optekenen. Het ligt in de bedoeling dat er meer van dit soort service units over het hele land zullen worden opgezet in een poging de informatiestroom naar de samenleving toe te decentraliseren.
Voor BiZa-directeur Eskak is het belangrijk dat kwalitatieve dienstverlening aan de samenleving wordt aangeboden, middels de opening van de service unit. “We zijn nog niet waar we moeten zijn als het gaat om een gedecentraliseerd dienstverlening, maar dit is alvast een mooie stap om de overheid dichterbij de burger te brengen,” zei directeur Eskak. 

Er is eerst onderzoek gedaan naar de behoefte van kwalitatieve dienstverlening, vandaar dat het ministerie van Binnenlandse Zaken ertoe is overgegaan om ook in Moengo zo een unit neer te zetten. Het is de tweede in het land, waarvan de eerste in november 2021 in Nickerie werd opengesteld
Door de opening van de service unit zijn er namelijk twee doelen van het ministerie uitgestippeld, punt 1 is de decentralisatie van de dienstverlening en ten tweede om de ambtenaren die nog geen plek hebben te voorzien. Volgens Kenneth Lo A Njoe, coordinator Mobiliteits Unit van BiZa, zorgt het ministerie ervoor dat de landsdienaren in de juiste functie en salarisschalen worden geplaatst. De functionarissen van deze service unit zijn opgeleid door Kavita Gangadien van de afdeling Vorming en Opleiding van BiZa.

PERSBERICHT|BIZA
 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie