• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Berenstein: “Met bewijs komen dat ik ben omgekocht voor portie tjauwmin”

| waterkant | Door: Redactie

C-47-voorzitter Robby Berenstein stelt niet te koop te zijn voor een portie tjauwmin. Personen die met dit gerucht rondsmijten, zouden het daarom met bewijzen moeten staven. “De mensen die vinden dat we zijn omgekocht, die bewijslast is bij hun. Ifi i feni tak sma bai mi, tak mi e nyan tjauwmin, dan bewijs mi”, zei Berenstein vanmorgen tijdens een persconferentie van de vakcentrales C47, COL, de veiligheids- en gezondheidsbonden in Suriname.

De vertegenwoordiger van de COL deed er zelf een schepje bovenop en stelde dat het juist de vertegenwoordigers van RAVAKSUR zijn die tjauwmin met de overheid eten en hierdoor de

belangen van de werkende klasse niet op de juiste manier dienen. Die groep is momenteel bezig met onderhandelingen om te komen tot extra koopkrachtversterking voor landsdienaren.

Volgens Berenstein komen de beschuldigingen van omkoperij vaak van mensen die buiten de structuren van de C-47 zitten.

Op de persconferentie heeft Berenstein aangegeven dat er een rechtvaardige spreiding moet komen van de belastingdruk. Zij willen een versnelde uitvoering van de belastingverlichting door verruimen van de belastingschijven. Door de gewijzigde wet btw, wordt de belastingdruk op de werkers veel groter.

De vakbeweging wil vóór 1 oktober een afdoend antwoord van de Surinaamse president Chan Santokhi. Indien dit niet gebeurt, zullen de vakbonden genoodzaakt zijn actie te voeren. Er worden zelfs mogelijkheden bekeken voor straatacties. Volgens Berenstein hebben in feite alle sociale partners een probleem met de btw, omdat die ook een negatief invloed heeft op het bedrijfsleven. Hij vindt het echter jammer dat het bedrijfsleven stil blijft hierover.

| waterkant | Door: Redactie