• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bereidheid om een misdrijf te melden

| dagblad suriname | Door: Redactie

Een recente online peiling van Dagblad Suriname toont aan dat een meerderheid van de ondervraagden bereid is om misdaden te melden bij de politie. Uit de enquête blijkt dat 64% (1.487 stemmen) zeker een misdaad zou melden indien zij getuige waren. 

Daarnaast geeft 14% (337 stemmen) aan dit waarschijnlijk te zullen doen, terwijl 13% (300 stemmen) nog twijfelt met een ‘misschien’. 

Een minderheid van 4% (100 stemmen) zou waarschijnlijk niet melden, tegenover 5% (109 stemmen) die zeker niet naar de politie zou stappen. Deze resultaten bieden inzicht in de algemene houding van de Surinaamse bevolking ten aanzien van hun rol in het

waarborgen van veiligheid en rechtvaardigheid binnen de gemeenschap.

Let op: De resultaten van de peilingen op de website van Dagblad Suriname zijn louter ter informatie en reflecteren de mening van de deelnemers. Ze zijn niet representatief voor de gehele bevolking en kunnen beïnvloed worden door externe factoren. Gebruik deze resultaten daarom met de nodige voorzichtigheid en neem ze niet als absolute waarheid.

| dagblad suriname | Door: Redactie