• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BEP werd gepolst voor deelname huidige coalitie

| suriname herald | Door: Redactie

Niet lang na het uittreden van de Nationale Partij Suriname (NPS) uit de regering, is er vanuit de coalitie aan de partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) gevraagd, de plek van de vertrokken partij in te vullen. De leiding van de partij is niet op dit aanbod ingegaan. BEP-hoofdbestuurslid Edgar Dikan deelde dit mee in het programma Bakana Tori op LIM FM. 

De reactie van de coalitietoppers kwam nog geen drie kwartier nadat de NPS er de brui aan had gegeven. De BEP heeft laten weten geen behoefte te hebben voor deelname in de coalitie. De partij vond het

niet nodig om haar structuren hierover te raadplegen. Zo happig is zijn organisatie niet geweest. Als het volk wilde dat de BEP in de coalitie moest zijn zou dat vertaald zijn geweest bij de verkiezingsuitslag van 25 mei 2020. Als de partij in 2025 in een regering mag deelnemen, zal nog moeten blijken.

Dikan riep de samenleving op om haar stem uit te brengen op mensen die kennis hebben, integer zijn en in staat zijn om het land te leiden. Over mogelijke blokvorming op weg naar de verkiezingen wilde Dikan niets loslaten. Belangrijke en zwaarwichtige beslissingen worden genomen door de structuren,

benadrukte hij. 

Op dit moment begrijpt hij dat niemand staat te trappelen om toe te treden tot de huidige coalitie. Hij onthulde niet welke specifieke partij binnen de coalitie heeft gevraagd of de BEP de plaats van de NPS kon innemen; hij beperkte zich tot ‘coalitiepartijen’ die hierom verzochten. 

De BEP bereidt zich nu rustig voor op de aanstaande verkiezingen met landelijke evenredigheid. De partij streeft ernaar dat er een eerlijke verdeling van de rijkdommen en welvaart van het land plaatsvindt. Tot nu toe heeft Suriname geen profijt getrokken van wat de bodem van ons land te bieden heeft, aldus het hoofdbestuurslid.

Actuele politieke situatie

De BEP-functionaris besprak ook de actuele politieke situatie, met speciale aandacht voor het conflict tussen Venezuela en Guyana over het Essequibo-gebied. Dikan waarschuwde dat bij een mogelijk gewapend conflict burgers zullen vluchten en dat Suriname de gevolgen zal ondervinden. De hele regio zal ontregeld raken, aangezien er onvoldoende accommodatie is om veel vluchtelingen op te vangen. 

Hij herinnerde aan het feit dat tijdens de binnenlandse oorlog in de jaren 80 het aantal Surinamers dat naar St. Laurent in Frans-Guyana vluchtte, groter was dan het aantal inwoners van de grensstad. Dit mag niet worden onderschat. Dikan hoopt dat de regering via haar inlichtingendiensten deze ontwikkelingen nauwlettend volgt. 

Aan beide zijden vindt een troepenopbouw plaats, wat het gevoel geeft dat een oorlog niet kan worden uitgesloten. In dit verband pleit de voormalige minister ervoor dat het land investeert in haar leger, zodat Suriname voldoende troepen heeft die goed zijn uitgerust en indien nodig naar de grens kunnen worden gestuurd om de orde te handhaven.

Wat betreft de uitspraak van de rechter in het 8 decemberproces op 20 december, sprak Dikan de hoop uit dat het positieve zal overheersen. Hij hoopt dat de rechter wijs zal omgaan met de uitspraak.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie