• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Begroting moet vóór medio februari goedgekeurd worden

| suriname herald | Door: Redactie

De begroting voor 2023 dient voor 15 februari door het parlement goedgekeurd en aangenomen te worden. Dit is een van de voorwaarden die door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is gesteld wil Suriname voldoen aan de review inzake de eerstvolgende tranche financiële middelen. Een andere voorwaarde is dat de belasting over de toegevoegde waarde (btw) in gewijzigde vorm goed implementeerbaar moet zijn.

President Chan Santokhi heeft dit alles duidelijk gemaakt tijdens een overlegmoment met het monitoringsteam voor de uitvoering van het IMF-programma. De meeting vond plaats op 27 december. Het staatshoofd heeft in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dat

het de regering menens is te voldoen aan de IMF-voorwaarden. Indien er niet voldaan wordt zou Suriname de volgende tranche kunnen mislopen.

De regering heeft eerder al een presentatie gehad van het IMF-team over hetgeen Suriname op zijn plaats moet hebben en de daarbij behorende tijdlijn. President Santokhi wees dan ook op het traject van twee en een halve maand naar de review van het IMF, namelijk medio maart. Binnen die periode zullen er effectieve en efficiënte acties ondernomen moeten worden.

Het monitoringsteam bestaat voornamelijk uit deskundigen van het ministerie van Financiën en Planning. Bij het onderhoud waren onder meer ook de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, Belastingdirecteur Ismael Kalaykhan en minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) aanwezig.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie