• zaterdag 25 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bedreigde en beschermde Lear’s ara’s in Brazilië bedreigd door smokkelpraktijken naar Suriname

| dagblad suriname | Door: Redactie

De recente aanhouding door de Polícia Rodoviária Federal (PRF, de Braziliaanse Snelweg Politie) van twee Oekraïense vrouwen die probeerden Lear’s ara-eieren, een ara-soort die endemisch in het noordoosten van Brazilië voorkomt en op de lijst van bedreigde diersoorten in het land staat, naar Suriname te smokkelen, doet het vermoeden rijzen dat er een illegale handel gaande is in deze bedreigde vogels tussen Brazilië en Suriname.

De eieren zijn waarschijnlijk afkomstig uit een beschermd gebied in Bahia, zo berichtte de Braziliaanse krant Folha de S. Paulo.

Volgens het Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) werden de twee vrouwen

al in de gaten gehouden door het agentschap en de Federale Politie. In de auto waarin ze zaten vond de politie een broedmachine in een zak, met zes eieren. Volgens het PRF gaven de vrouwen toe eieren van inheemse wilde vogels uit Brazilië te hebben meegenomen en deze illegaal naar Suriname te willen vervoeren, waar ze zouden worden verkocht.

Een ‘markt’ voor Lear’s ara’s

Het is opmerkelijk dat beide Oekraïense vrouwen in het bezit waren van eieren van Lear’s ara’s (Anodorhynchus leari), die in een specifiek gebied in Brazilië hun habitat hebben en bedreigd en beschermd zijn. Er blijkt in Suriname een

‘markt’ voor deze vogels te zijn in de illegale handel in wild. 

Lear’s ara’s in beslag genomen en vervolgens gestolen

Dat bleek al in juli vorig jaar toen op een adres aan het Garnizoenspad 29 Lear’s ara’s werden aangetroffen en in beslag genomen door de Dienst ‘s Lands Bosbeheer. Ook werden er 7 gouden leeuwaapjes, ook uit Brazilië, aangetroffen. 

De nasleep van de inbeslagname ging gepaard met de nodige geheimzinnigheid. Zo werd aan media door LBB gevraagd om in berichtgeving niet te vermelden, dat de vogels en aapjes waren aangetroffen op een adres aan het Garnizoenspad en dat niet ver daar vandaan een handelaar in wild (een exporteur van in het wild gevangen dieren) is gevestigd. Een uitgebracht persbericht over de vondst en inbeslagname door LBB werd vervolgens verwijderd van de Facebook-pagina van LBB. 

Hoe het met de afwikkeling van deze zaak is gesteld, is onduidelijk, iedereen doet er het zwijgen toe.

Mogelijk corruptie en een lek?

Vervolgens werden op 22 augustus 23 van de inbeslaggenomen ara’s gestolen. Ze waren door LBB ondergebracht in een garage te Zanderij. De volgende dag zouden ze worden uitgevoerd naar Brazilië. Een van de vogels wist aan de diefstal te ontkomen en is sindsdien op diverse locaties rond Zanderij gesignaleerd. 

Op vragen van de redactie van Dagblad Suriname over de diefstal van de ara’s aan het Openbaar Ministerie en de Dienst ‘s Lands Bosbeheer is nimmer inhoudelijk gereageerd. Maar, de hele gang van zaken riekt naar corruptie en een lek. Immers, wie wisten dat de vogels zich bevonden in een garage te Zanderij?

Onderschepping op Sri Lanka van 330 illegaal geïmporteerde vogels uit Suriname

Tot slot, het is niet uitgesloten dat zich Lear’s ara’s bevonden onder een zending van 330 vogels die eind december vorig jaar op de nationale luchthaven van Sri Lanka in beslag werd genomen, omdat de documenten en vergunningen voor de import van de vogels niet in orde waren. De vogels waren met een privé chartervlucht uit Suriname Sri Lanka binnen gevlogen. Onder de zending vogels bevonden zich zieke exemplaren en lokale media op Sri Lanka maakten ook melding van zeker 40 dode vogels. Een handelaar in wild in Paramaribo had de vogels geëxporteerd met als bestemming een groot, bekend vogelpark op Sri Lanka. Dat vogelpark huisvest onder andere vele ara-soorten en toekans. 

“Suriname berucht vanwege vogel- en dierensmokkel”

Samanatha Gunasekera, de oprichter van de Customs’ Biodiversity Protection Unit, en het voormalige hoofd ervan, vertelde de lokale krant Sunday Times, dat Suriname berucht is vanwege de vogel- en dierensmokkel vanuit het Amazoneregenwoud. “Er is een grote kans dat deze vogels ziekteverwekkers bij zich dragen als ze in het wild worden gevangen, waardoor het toelaten van de vogels in het land en het toestaan dat de importeur ze in de nabijheid van een aantal vogelreservaten en vogelgebieden houdt, een bedreiging kan vormen voor inheemse en migrerende wilde populaties”, voegde hij toe. Hij sprak van een illegale zending. 

Binnenkort bericht Dagblad Suriname uitgebreid over deze Surinaamse vogel-zaak op Sri Lanka.

Populatie Lear’s ara’s

De populatie van de Lear’s ara bedroeg in 1994 nog maar zo’n 140 exemplaren. Na een grote reddingsactie voor behoud van deze soort telde de populatie in 2007 ongeveer 750 stuks. De sterke afname van de papegaaiachtigen was met name te wijten aan de afname van het leefgebied. Inmiddels bedraagt de populatie zo’n 2.000 vogels, zo heeft de redactie van Dagblad Suriname vernomen van Freeland Brazil, de Zuid-Amerikaanse tak van Freeland Foundation, een gerespecteerde internationale stichting die de illegale handel in wilde dieren en mensenhandel bestrijdt. De Freeland Foundation werkt samen met overheden om kwetsbare gemeenschappen en wilde dieren te beschermen tegen georganiseerde misdaad en corruptie.

Meer openheid en transparantie

Hopelijk wordt in de toekomst door de Dienst ‘s Lands Bosbeheer, Openbaar Ministerie en overige betrokken instanties meer openheid, meer transparantie betracht wanneer het gaat om de legale en illegale handel in wild. Er gaan miljoenen dollars om in deze handel. Dieren en vogels worden, met hulp van binnenlandbewoners, in het wild gevangen en in kleine kooien en hokken gestopt in afwachting van een lange reis naar locaties over de hele wereld. 

In Suriname zijn er slechts een handjevol bedrijven dat zich dagelijks met deze praktijken bezighoudt. Het wordt tijd dat de regering een einde maakt aan de illegale en legale handel in wild. In een tijd dat bijvoorbeeld dierentuinen en vogelparken fokprogramma’s met diverse dier- en vogelsoorten uitvoeren, maakt de handel in wild feitelijk overbodig. 

PK

| dagblad suriname | Door: Redactie