• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Astrid Elburg gaat Herdenkingscomité Slavernijverleden leiden

| de ware tijd | Door: Redactie

DEN HAAG – Astrid Elburg wordt de voorzitter van het Herdenkingscomité Slavernijverleden in oprichting. Daar heeft de Nederlandse ministerraad in mee ingestemd. Het comité ziet toe op de invulling en organisatie van de herdenking van het trans-Atlantisch slavernijverleden. De oprichting van het Herdenkingscomité Slavernijverleden is een belangrijke vervolgstap in navolging van de excuses.

Elburg (66) is geboren in Paramaribo, Suriname, en woont in Amsterdam. Als organisatieadviseur begeleidt zij organisaties op het gebied van inclusief leiderschap. Daarnaast is zij docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit. Elburg heeft daarnaast veel bestuurlijke ervaring en is onder andere, voorzitter van de

Raad van Toezicht Muiderslot.

“Vanuit de gemeenschappen is aangegeven dat er behoefte is om het herdenken vanuit de eigen geschiedenis, gemeenschap en cultuur vorm te geven”

“Het motiveert mij om het verhaal van de gemeenschappen waar ik uit voorgekomen ben verder te brengen. Het verhaal te vertalen naar de samenleving, maar ook door te geven aan volgende generaties”, zegt ze over haar benoeming. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen, coördinerend bewindspersoon voor het Programma Slavernijverleden, is blij met de benoeming: “De Nederlandse betrokkenheid bij de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij heeft diepe sporen nagelaten binnen de samenleving van het Koninkrijk en Suriname.”

Het is volgens Van

Huffelen belangrijk om dit verleden te erkennen en op een waardige manier dit verleden gezamenlijk te herdenken. “Het slavernijverleden is een geschiedenis van ons allemaal. Om stil te staan bij deze episode uit onze geschiedenis en de aandacht voor het slavernijverleden levend te houden, is het van belang om gezamenlijk te herdenken.”

Voor het Herdenkingscomité Slavernijverleden heeft het kabinet aangekondigd jaarlijks acht miljoen beschikbaar te stellen. Het moet toezien op de invulling en organisatie van een grootse, waardige herdenking van het trans-Atlantisch slavernijverleden. Hierbij is aandacht voor de zingeving van herdenken, het betrekken van in ieder geval de Afro-Surinaams, Afro-Caribisch, Marron en inheemse gemeenschappen en de verbinding binnen het Koninkrijk en met Suriname, voor zover Suriname dat ook wenst.

Daarnaast heeft het comité onder meer de verantwoordelijkheid voor het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn over het slavernijverleden, de verschillende perspectieven op dat verleden en de doorwerking daarvan en het stimuleren van het doen van onderzoek naar het slavernijverleden. Vanuit de gemeenschappen is aangegeven dat er behoefte is om het herdenken vanuit de eigen geschiedenis, gemeenschap en cultuur vorm te geven. Het Herdenkingscomité gaat dit in samenwerking met nazaten en andere betrokkenen verder onderzoeken en uitwerken.

De overige leden van het comité worden in het najaar van 2024 benoemd. De (ei)landen evenals het NiNsee zijn ieder gevraagd één lid aan te wijzen. Voor de oprichting van dit comité is nauw samengewerkt met nazaten en andere betrokkenen.

| de ware tijd | Door: Redactie