• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ALV vakbeweging vindt zich deels terug in voorstellen regering

| suriname herald | Door: Redactie

De algemene ledenvergadering (ALV) van de gezamenlijke vakbeweging is pertinent tegen het standpunt van de regering dat de verhoging van de belasting over toegevoegde waarde (btw) op brandstof niet aangehouden kan worden. Dit is vandaag gebleken in het hoofdkwartier van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO). De leden werden opgeroepen om zich vandaag om 09:00 aan te melden. 

In het weekend hebben de vakbondsleiders gesprekken gevoerd met de regering. Zaterdag vond eerst een gesprek plaats met president Chan Santokhi, waarna later op de avond de leiders een technisch overleg hebben gehad met minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, waarbij de knelpunten

en mogelijkheden besproken zijn. 

De regering heeft vervolgens een formele reactie gegeven op de motie die de vakbeweging op 8 november heeft ingediend bij het Kabinet van de President. Hierin geeft zij onder andere aan dat er gewerkt zal worden aan het verruimen van de belastingschijven vanaf 1 januari 2024. 

Verder zal er een tijdlijn worden uitgezet voor een integrale wijziging van de Btw-wet uiterlijk juni 2024. Ook zal de btw op nutsvoorziening, elektriciteit, water en kookgas, die per 1 november 2023 moet ingaan, worden aangehouden gedurende de volledige duur waarbij de Btw-wet geëvalueerd wordt.

Echter, de regering heeft aangegeven dat zij met betrekking tot de btw-heffing op brandstof, waarbij deze verhoogd is van 5 naar 10 procent, geen water bij de wijn kan doen. De staat geeft aan dat zij anders noodzakelijke financiering mist en niet zal kunnen voldoen aan haar verplichting om salarissen, pensioentoelagen en sociale uitkeringen uit te betalen. Toen dit punt door de vakbondsleiders werd meegedeeld aan de leden, reageerde de menigte verhit en duurde het enkele ogenblikken voordat de emoties tot bedaren werden gebracht.

De ALV heeft aangegeven wel akkoord te gaan met de voornemens van de regering voor verruiming van de belastingschijven en aanhouding van de btw op nutsvoorzieningen, elektriciteit, water en kookgas. Echter, met betrekking tot het onverkort doorgaan van de verhoging van btw op benzine, gaat de ALV niet akkoord.

De besluiten van de ALV zijn vervat in een motie. De leden zijn opgeroepen om zich morgen om 09:00 aan te melden aan de Heiligenweg, waarna de motie zal worden ingediend bij De Nationale Assemblee. Vandaag hebben de vakbondsleiders ook een overleg met het parlement naar aanleiding van de eerste motie die was ingediend.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie