• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Alarmerende Toename van Eenzame Sterfgevallen Onder Japanse Ouderen

| dagblad suriname | Door: Redactie

Japan wordt geconfronteerd met een verontrustende stijging van ‘eenzame sterfgevallen’, met een schatting van 68.000 ouderen boven de 65 die dit jaar alleen thuis zullen sterven. Tussen januari en maart zijn reeds 21.716 gevallen geregistreerd, waarvan 78% ouderen betrof. Deze toename wordt toegeschreven aan de snel verouderende bevolking en het groeiende aantal alleenwonenden. De Japanse politie, die voor het eerst deze gegevens verzamelde, streeft ernaar om door middel van een recent opgerichte werkgroep de ondersteuning voor geïsoleerd levende ouderen te verbeteren, in een land waar tegen 2050 10,8 miljoen mensen alleenstaande ouderen zullen zijn.

| dagblad suriname | Door: Redactie