• dinsdag 23 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Advocaat Sheombar: 'Constitutioneel Hof nam mooi besluit over Amnestiewet 1989' - ABC Online NIeuws

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


ABC Online Nieuws - 3 augustus 2023

Advocaat Sheombar: 'Constitutioneel Hof nam mooi besluit over Amnestiewet 1989'

De wijze van toetsing van het Constitutioneel Hof (CHof) van de Amnestiewet van 1989, aan de Grondwet en internationale verdragen, is 'mooi' gedaan. Dat stelt de indiener van het verzoek tot toetsing, advocaat Shantie Sheombar. Zij doelt daarmee op de motivering van het besluit; die is gedaan met tal verwijzingen naar het internationaal recht, verdragen, resoluties en de Grondwet van Suriname. 'Het is aan te bevelen aan elke student',

zegt de advocaat.

Het CHof is tot de conclusie gekomen dat deze wet in strijd is met de Grondwet en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Amerikaans Verdrag voor de Mensenrechten. De wet is daardoor onverbindend verklaard. Formeel moet het parlement de wet nog intrekken.

Amnestiewet Suriname van 1989 was in strijd is met:
1. Grondwet en 
2. het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
3. politieke rechten en het Amerikaans Verdrag voor de Mensenrechten. 
De wet is daardoor onverbindend verklaard. Formeel moet het parlement de wet nog intrekken.

De advocaat vindt dat alle gepleegde strafbare feiten, onderzocht dienen te

worden. Dat was ook de motivering om het verzoek in te dienen bij het CHof. In verband met 40 jaar herdenking van de Decembermoorden, heeft zij onderzoek gedaan voor een boek dat zij heeft uitgegeven. Daarbij deed de advocaat onderzoek naar de Gewijzigde Amnestiewet van 2012. Daar bleek dat de moederwet van 1989 nog bestond. Vandaag is ook die wet onverbindend verklaard.

 

23 Apr 2024 | ABCSuriname | Door: Redactie