• woensdag 24 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Advocaat Monorath: “LVV verzuimde Stalweide ooit aan te vragen”

| suriname herald | Door: Redactie

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft jarenlang nagelaten terreinen aan te vragen die eigenlijk aan het ministerie toe zouden moeten behoren. In de koloniale tijd waren er meerdere gronden gereserveerd voor doeleinden die onder het ministerie vallen. Dit geldt ook voor het Stalweidegebied, waarvoor een reserveringsbrief bestond, maar het terrein is nooit officieel in het bezit van het ministerie gekomen, ondanks dat het jarenlang als zodanig werd gebruikt.

Wat er feitelijk is gebeurd, is dat de grond de status van vrij domein kreeg en door iemand werd aangevraagd. Toen veeboeren hier lucht van kregen, protesteerden zij en kwam

het terrein weer in bezit van de staat. Dit leidde ertoe dat de aanvrager van de grond, Radji Rijst Industrie, een rechtszaak aanspande tegen de overheid. 

Harish Monorath, raadsman van het ministerie van Grond- en Bosbeheer (GBB), zei in Mmanten Taki via de STVS dat uit onderzoek is gebleken dat er slechts een reserveringsbrief bestond. Dit is in tegenspraak met wat LVV-minister Parmamand Sewdien beweert, namelijk dat er meerdere documenten beschikbaar zijn. 

Monorath vraagt zich af waarom de minister niet alle relevante documenten heeft overhandigd toen daarom gevraagd werd. Hij uitte ook zijn ergernis over uitspraken van Sewdien, die zou hebben gezegd dat hij (Monorath) niet

deugt. 

“Ik werk niet voor die man,” stelt de ontstemde advocaat. De zaak is nog onder de rechter en kan alle kanten opgaan, aldus de raadsman van GBB. Monorath verklaart verder zich niet druk te maken over uitspraken van de LVV-minister, omdat deze vaak steken heeft laten vallen. Boeren klagen regelmatig over zaken die niet goed gaan. De minister moet zijn werk beter doen, vindt de jurist. Als het ministerie van LVV vanaf het begin had onderzocht wat haar eigendommen waren, was de situatie met de Stalweide nooit zo ver gekomen, meent hij. 

Monorath vraagt zich af waar de uitstekende adviseurs van de minister zijn in deze kwestie. De jurist, die tevens juridisch adviseur is van de vicepresident, stelt verder dat het kabinet altijd correct werk heeft geleverd. Daar waar nodig is negatief geadviseerd. Ook in spraakmakende zaken heeft hij als adviseur negatief geadviseerd, wat ook is overgenomen door de vicepresident.

| suriname herald | Door: Redactie