• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ABOP-bestuurslid Sila Deel verlaat partij voor ANS

| suriname herald | Door: Redactie

Sila Deel, adviseur van de Commissie Traditioneel Gezag, heeft de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) verlaten. Deel uit in gesprek met Suriname Herald haar ontevredenheid over vele zaken binnen de ABOP. Ze geeft aan niet meer tevreden te zijn met wat er binnen de partij gebeurt.

“Het vertrouwen dat ik in ABOP had, is verdwenen. Mijn deelname aan deze politieke organisatie was bedoeld om verbeteringen te realiseren voor achtergestelde binnenlandbewoners, maar ik zie dat niet gebeuren. Mijn oorspronkelijke doelen bij ABOP zijn niet bereikt,” beweert Deel, die nu deel uitmaakt van de nieuwe politieke beweging A Njun Sranan Beweging (ANS), die

recent is opgericht.

“Wat ik binnen ABOP heb gezien is de accommodatie van familie en vrienden. Ik ben al meer dan 25 jaar lid van deze politieke partij en wat ik zie, komt niet overeen met wat naar buiten wordt gebracht,” voegt ze toe. 

“Het draait om bepaalde families, terwijl de mensen die voor de partij hebben gewerkt en gestemd, worden genegeerd. Ze worden niet gewaardeerd. ABOP voert geen algemeen beleid, maar familiebeleid. Deze partij vertegenwoordigt niet de belangen van de armen.”

Deel benadrukt dat haar lidmaatschap bij ABOP was ingegeven door een specifieke politieke intentie; ze wilde niet zichzelf bevoordelen zoals ze

binnen ABOP zag gebeuren, maar juist opkomen voor de belangen van de minderbedeelden. Ze uit haar zorg over de beperkte politieke en educatieve kansen die de zwarte en Afrikaanse gemeenschap in het land krijgt.

Het gebrek aan vooruitgang in het vraagstuk van grondenrechten is een bron van grote frustratie voor haar. Ze constateert dat ondanks de tijd die is verstreken, er nog steeds geen oplossing is gevonden.

Met de verkiezingen in zicht, constateert ze teleurgesteld dat alle doelen die ze had willen bereiken nog steeds niet zijn gerealiseerd. Haar afkeuring gaat ook uit naar het feit dat sommige eigen mensen hebben bijgedragen aan de komst van de Mennonieten, wat zij als een verraad aan de eigen gemeenschap beschouwt.

| suriname herald | Door: Redactie