• woensdag 21 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Aangehouden gepensioneerde legerofficier in vrijheid gesteld

| waterkant | Door: Redactie

De 63-jarige gepensioneerde legerofficier Andro T. is maandag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte door het Openbaar Ministerie in Suriname in vrijheid gesteld. Hij was op woensdag 31 januari aangehouden op verdenking van oplichting. De aangever had een overeenkomst met de verdachte gesloten voor het leveren van brandstof. De verdachte was na zijn pensionering werkzaam in de kleinschalige goudsector om wat extra’s bij te verdienen.

Voor deze werkzaamheden nam hij brandstof af bij de benadeelde. De afspraak werd gemaakt dat de betaling zou plaatsvinden nadat de verdachte zijn werkzaamheden in de goudvelden had afgerond. De eerste betaling ging vlot, waarna er

voor een 2e keer bijkans elf vaten aan brandstof aan de verdachte werden geleverd. Echter gingen de werkzaamheden van de verdachte niet naar wens. Hij kon de kosten van de brandstof niet betalen, waarna hij in verzekering was gesteld. Maureen Nibte, diende een verzoek tot invrijheidstelling, de zogeheten 54a, in voor haar cliënt. Zij voerde hierbij aan dat dit geen strafzaak betreft maar een puur civiele vordering. Zij gaf aan dat haar cliënt wanprestatie moet worden verweten, en géén oplichting.

De raadsvrouw betoogde dat het een trend lijkt te worden dat schuldeisers bevriende politieambtenaren benaderen om de schuldenaren op te sluiten wanneer

deze niet aan hun betalingsverplichting voldoen. De schuldeisers proberen zo de lange weg naar de civiele rechter te omzeilen.

Het gaat in deze om een leveringsovereenkomst, de ene partij levert brandstof en de andere partij heeft een betalingsverplichting, zegt de advocaat. Wanneer één der partijen in gebreke blijft om aan hun verplichting te voldoen, levert dat wanprestatie op en dient de civiele rechter te worden geadieerd. Nog voordat de rechter- commissaris het verzoek in behandeling kon nemen, stelde het OM, die intussen ook kennis had genomen van het verzoek van de raadsvrouw, de verdachte in vrijheid.

deze niet aan hun betalingsverplichting voldoen. De schuldeisers proberen zo de lange weg naar de civiele rechter te omzeilen.

Het gaat in deze om een leveringsovereenkomst, de ene partij levert brandstof en de andere partij heeft een betalingsverplichting, zegt de advocaat. Wanneer één der partijen in gebreke blijft om aan hun verplichting te voldoen, levert dat wanprestatie op en dient de civiele rechter te worden geadieerd. Nog voordat de rechter- commissaris het verzoek in behandeling kon nemen, stelde het OM, die intussen ook kennis had genomen van het verzoek van de raadsvrouw, de verdachte in vrijheid.

| waterkant | Door: Redactie