• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

38ste Wereldreligiedag in Suriname gevierd

| dagblad suriname | Door: Redactie

De 38ste Wereldreligiedag is zondag 21 januari gevierd in het multicultureel cultureel centrum van de Arya Dewaker aan de J.A. Pengelstraat. Deze werd georganiseerd door Stichting Wereldreligiedag en had als thema: “Wereldvrede onmogelijk? wenselijk? onvermijdelijk?”

Namens de minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) deed de Coördinator Religieuze Aangelegenheden Stanley Soeropawiro de officiële opening. Voor de formele start werd stilgestaan bij het overlijden van Miriam Ghafoerkhan, vorig jaar op 78-jarige leeftijd. Zij was een van de grote drijfveren achter de organisatie. 

Bij die viering zondag waren diverse denominaties vertegenwoordigd en er werden inleidingen gepresenteerd over het thema. De Arya Dewaker, Sanatan Dharm, de

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Bahai gemeenschap, de Isrealische gemeenten in Suriname en de Winti gemeente presenteerden hun zienswijze. Wat duidelijk naar voren kwam is, dat wereldvrede wel mogelijk is indien er wordt voldaan aan belangrijke voorwaarden zoals; gerechtigdheid, eerlijk en door het bij elkaar komen van volkeren. 

“Religieuze organisaties, die de dragers zijn van waarden en normen, moeten dus samen kijken naar wat het beste is voor ons. Dit, zodat wij daadwerkelijk een gelukkige samenleving kunnen bewerkstelligen door duurzame ontwikkeling met welvaart en welzijn voor een ieder”, onderstreepte Soeropawiro. 

Het BiZa-beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden (RA) probeert zoveel als mogelijk de saamhorigheid en samenwerking

tussen verschillende geloofsovertuigingen in het land te waarborgen en de ondersteuning te bieden om die doelstellingen te behalen. 

De Nationale Geestelijke Vergadering van de Bahaiheeft in 1949 in de Verenigde Staten besloot de derde zondag van januari uit te roepen tot ‘Wereld Religie Dag’ (World Religion Day). Ter bevordering van interkerkelijk begrip en harmonie. De 38ste viering in Suriname werd afgesloten met een samenvatting dat gepresenteerd zal worden aan BiZa. 

| dagblad suriname | Door: Redactie