• zaterdag 01 April 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

2916 missives geproduceerd door RvM in 2022

| sun.sr | Door: Redactie

Vicepresident Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Raad van Ministers

Bij de eerste wekelijkse ministerraadvergadering op 11 januari dit jaar, heeft waarnemend president Ronnie Brunswijk, tevens voorzitter van de Raad van Ministers, de bewindslieden  voorgehouden dat zij geen makkelijke taak hebben.

“Uw taak om het volk te dienen is niet een eenvoudige taak. Maar een goede samenwerking onderling tussen ministers en ook een goede samenwerking met alle actoren om uw heen, zullen ons zeker helpen om onze doelen te realiseren”, hield hij de ministers voor. 

De waarnemend president bleef kort stilstaan bij de samenwerking binnen de raad en bedankte hij de bewindslieden hiervoor. Dat er

hard gewerkt is het afgelopen jaar blijkt uit het aantal missives dat de deur is uitgegaan: 2916 in totaal. Dit aantal is voortgekomen uit de 48 gehouden RvM-vergaderingen.

In de eerste helft van het begrotingsjaar 2022 is er ook veel aandacht geschonken aan noodhulp door de water overbelaste gebieden in het binnenland. Daarnaast is ook een bedrag goedgekeurd voor het landelijk upgraden van scholen die getroffen waren door wateroverlast. De electra- en watervoorzieningen die vooral in het binnenland zijn getroffen zijn markante momenten geweest. Dit traject zal ook voortgezet worden. 

Bij de vooruitblik voor 2023 hield de waarnemend president de ministers voor dat het verder ontwikkelen van het land het belangrijk is dat zij al hun talenten moeten gebruiken. Dit gelet op de dagelijkse uitdagingen waarmee de regering te maken krijgt. 

Er werd ook stilgestaan bij de verschillende uitdagingen, waaronder de hoge koersen, de hoge prijzen in de winkels, de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), problemen binnen gezondheidszorg en ons onderwijs en de grote armoede. Echter gaf de waarnemend president aan te rekenen op de uiterste inzet van de ministers en het onder hun dienend personeel om zich voor de volle honderd procent in te zetten om ook deze uitdagingen het hoofd te bieden in 2023, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie