• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wilco Adjako verlaat NDP vanwege niet nagekomen beloftes en gebrek aan ontwikkeling voor binnenlandbewoners

| suriname herald | Door: Redactie

Wilco Adjako, die meer dan twintig jaar toegewijd lid was van de NDP, heeft de paarse partij verlaten. Als reden geeft hij op dat de NDP niets heeft kunnen betekenen voor de binnenlandbewoners. “De NDP heeft zowel in het binnenland als in Paramaribo mijn mensen over het hoofd gezien. Mijn intentie was om binnen de partij iets te kunnen betekenen voor mijn volk, maar dat bleek niet haalbaar. De beloften die werden gedaan tijdens verkiezingscampagnes werden niet nagekomen zodra de zetels waren veiliggesteld.”

Hij is ontevreden over hoe deze partij het binnenland behandelt en merkt op dat als je geen invloed

hebt in de besluitvorming, je niets kunt bereiken. “Je moet aan de top zijn om iets te kunnen zeggen wanneer besluiten worden genomen, anders lukt het niet. Als er beslissingen worden genomen, ben je er niet bij. Je zit aan de zijlijn, en ik heb geconstateerd dat mijn mensen ontwikkeling nodig hebben,” zegt Adjako. 

Hij bekritiseert niet alleen de NDP, maar ook andere politieke partijen zoals de ABOP, de NPS en de BEP, waarbij hij opmerkt dat ze alleen beloften maken tijdens verkiezingscampagnes en daarna niets meer doen voor het volk. Adjako is van mening dat mensen bij de komende verkiezingen

de oude politiek moeten wegstemmen omdat deze alleen maar uit is op eigenbelang. Hij benadrukt dat de doelen voor het binnenland niet worden nagestreefd door de oude politiek.

“Ik ben al die jaren gebleven, niet omdat het goed ging, maar omdat het niet goed is om overhaaste beslissingen te nemen. Maar langzaam besef je dat er niets van komt,” vervolgt hij. Tijdens zijn periode bij de NDP heeft Adjako voorstellen gedaan voor projecten in het binnenland, maar deze werden genegeerd en toegewezen aan niet-binnenlandse bewoners. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. 

“Ik had bijvoorbeeld voorgesteld om een organisatie op te richten die verantwoordelijk zou zijn voor het onderhoud van de bermen van Paranam tot aan het stuwmeer, en een speciale pot voor onderhoud van scholen in het gebied. De overheid onderhoudt de scholen niet op tijd, en een groot deel verkeert in vervallen staat. Het project werd echter toegekend aan iemand van buiten het binnenland. Dat is ook een reden waarom ik samen met anderen de nieuwe beweging ‘Taki Fiti’ heb opgericht, die ook zal deelnemen aan de komende verkiezingen.”

| suriname herald | Door: Redactie