• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wijziging kiesregeling moet high priority worden

| suriname herald | Door: Redactie

NDP-fractieleider Rabin Parmessar is van mening dat een wijziging van de kiesregeling met high priority aangepakt moet worden teneinde een bestuurlijke crisis te voorkomen. Dit omdat deze crisis niet bevorderlijk zal zijn voor de verdere ontwikkeling van land en volk. Parmessar zei tijdens de begrotingsbehandeling dat het Constitutioneel Hof op 5 augustus 2022 een uitspraak heeft gedaan over de geldende kiesregeling, waarbij de artikelen 9 en 24 van de kiesregeling onverbindend zijn verklaard.

Echter zijn we nu zes maanden verder en is er geen voortvarende aanpak van regeringswege om invulling te geven aan de uitspraak. “Het enige wat wij van regeringswege

hebben begrepen is dat er een zoveelste commissie is geïnstalleerd die met voorstellen zal komen. Er is een tussentijds rapport, maar ze moeten nog maanden verder aan de slag”, zei Parmessar. 

Het rapport is verder niet gedeeld met het parlement. Hij vroeg wat het honorarium is die aan de commissieleden wordt toegekend en op welke termijn het parlement een wijzigingsontwerp tegemoet kan zien. Parmessar benadrukte dat het parlement met grote voortvarendheid hieraan moet werken, omdat er rekening gehouden moet worden met de verkiezingsvoorwaarde dat kandidaten minimaal twee jaar voor de te houden verkiezingen op een adres ingeschreven moeten zijn. 

“Staan wij erbij

stil dat wij uiterlijk 25 mei 2023 de gewijzigde kiesregeling moeten hebben goedgekeurd om te voldoen aan deze voorwaarde?”, vroeg Parmessar. Hij benadrukte dat daarnaast ook gevolg moet worden gegeven aan de grondwet, waarin dwingend wordt voorgeschreven dat er om de vijf jaar verkiezingen moeten worden gehouden.

Parmessar bracht in herinnering dat de minister van Binnenlandse Zaken (Biza) voortvarend bezig was hoofdstembureaus te installeren volgens het oude concept. Er is gewaarschuwd en gelukkig is er ingegrepen. Inspanningen dat Biza zal samenwerken met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) hebben volgens Parmessar de wenkbrauwen doen fronzen. Hij verwees hierbij naar het commentaar van oud-OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos. 

“Wanneer beginnen de nationale consultaties? We missen een plan van aanpak, zodat wij tijdig alle voorbereidingen kunnen treffen voor eerlijke, geheime en zeer transparante algemene verkiezingen uiterlijk 25 mei 2025. We vragen dat de regering uitvoerig op deze materie ingaat”, aldus Parmessar.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie