• zondag 14 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VES: “Herstelplan dient eind 2022 te zijn afgerond”

| suriname herald | Door: Redactie

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft de laatste voortgangsrapportage van het Herstelplan niet ontvangen van het ministerie van Financiën en Planning. De laatste was van december 2021. De reden zal volgens de VES waarschijnlijk liggen in de povere prestatie en uitvoering van de maatregelen. Dit baart de VES ernstige zorgen, omdat het Herstelplan eind 2022 dient te zijn afgerond. 

De afgelopen maanden is er een ernstige verslapping vanuit Suriname te constateren in de uitvoering van het Herstelplan 2020-2022 en het EFF-programma overeengekomen met het IMF. Dit is niet goed voor het herstel van de economie en laat de pijnlijke periode van herstel nodeloos langer duren. 

De coalitie lijkt met geringe serieusheid te werken aan het economisch herstel. Het niet behandelen en aannemen van de BTW-wet uiterlijk 30 juni 2022 met als gevolg het mislopen van de derde EFF tranche is het bewijs hiervan. Hebben de werkzaamheden in verband met de overgang van het voorzitterschap van Caricom zijn tol geëist? vraagt de VES. Feit is wel dat de president nalaat de ernstige vraagstukken op te lossen of in stilte de zaken op zijn beloop te laten, zoals het Sabaku-schandaal, protestacties, reçu-fraudezaak en anderen.

Paradox en realiteit
De maand juli begon met de Caricom Heads of Government meeting onder leiding van Caricom-voorzitter president Chan Santokhi. De nodige glitter en glamour ontbrak hierbij niet. De realiteit voor de gemiddelde Surinamer is helaas anders. Twee weken later ontvlamt de ontevredenheid onder diverse lagen van de samenleving in spontane protesten tegen het regeringsbeleid. De punten aangehaald door de protesterenden zijn knellende zaken die leven in de samenleving. 

De ontevredenheid en teleurstelling is breed, dwars door de hele samenleving. De VES heeft vanaf het begin van deze regeringsperiode gewezen op deze zaken. Helaas werden de adviezen van de VES en vele anderen hooghartig genegeerd. Als de regering de positieve adviezen vanuit de samenleving had geïncorporeerd in haar beleid, zouden zaken anders zijn gelopen en waren er geen straatacties die helaas de tegenstellingen in de samenleving alleen maar scherper hebben gesteld.

Economische paragraaf
De politieke situatie in het land is niet bevorderlijk voor economisch herstel en verdere ontwikkeling, stelt de VES. De VES heeft daarom op 16 juli bij twee jaar regering-Santokhi een brandbrief gestuurd naar de president en een overzicht gepresenteerd van twee jaar regeringsbeleid met de oproep dat de regering nu na twee jaar “in dialoog treedt met maatschappelijke groepen en politieke partijen over de prestaties van de regering en de gewenste verbeterpunten op de belangrijkste beleidsgebieden, waardoor u een breder draagvlak kunt creëren voor het financieel- economisch, sociaal-maatschappelijke en productie- en investeringsbeleid voor de komende drie jaar.”

Uitgangspunt bij bovenstaande oproep is dat president Santokhi zijn zittingstermijn kan uitzitten. Als de president faalt, faalt de samenleving ook! Dit wil de samenleving absoluut niet en verlangt en eist goed economisch bestuur. Dus president “drai anu, par a boto,” benadrukt de VES.

Regering stop goudreserves van de gemeenschsp in SLM en Grassalco
Het is fundamenteel onjuist om assets van de staat en staatsbedrijven in te zetten voor verlieslatende staatsbedrijven, zonder dat de winstgevendheid overduidelijk is aangetoond, licht de VES toe. Het verkopen van de goudvoorraad van Grassalco welke de staat toebehoort ten behoeve van de financiering van het Herstelplan van SLM en Grassalco is ronduit voortzetting van het beleid van vóór 2020, namelijk 1) het aantrekken van leningen voor consumptieve bestedingen of 2) het verpanden en/of verkopen van staatseigendommen en die consumptief aanwenden of stoppen in een bodemloze put. 

Al langer dan een jaar hoort men van een SLM herstelplan, maar nooit wat gezien en gelezen. De regering dient het Herstelplan van deze twee bedrijven openbaar te maken, zodat de samenleving haar oordeel hierover kan vormen. De historie van deze twee staatsbedrijven geeft de gemeenschap geen enkel vertrouwen om blindelings op basis van blauwe ogen haar reserves met alle risico’s van dien weg te geven. Alleen na brede discussie over de herstelplannen kan het nodige draagvlak ontstaan om schaarse staatsgelden te pompen in deze noodlijdende bedrijven, aldus de VES in haar nawoord in haar economistenblad ‘Inzicht’.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie