• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Verzoek tot invrijheidstelling Radj Oedit afgewezen

| suriname herald | Door: Redactie

Het Hof van Justitie heeft het verzoek van raadsman Raoul Lobo tot het in vrijheid stellen van de drugsverdachte Radj Oedit afgewezen wegens ernstige bezwaren. De raadsman gaf aan dat het niet goed gaat met de gezondheid van zijn cliënt en dat gebleken is dat hij vanuit het cellenhuis geen adequate medische voorzieningen krijgt.

Waarnemend procureur-generaal Shanta Mahadew merkte op dat de verdachte recentelijk op eigen verzoek uit het ziekenhuis werd ontslagen. Daarom eiste Mahadew dat het Hof niet meeging met het verzoek. Verder heeft het Hof beslist dat de hogerberoepszaak wel in behandeling genomen zal worden, ondanks dat de verdachte

zijn kans voorbij heeft laten gaan zoals vastgelegd in artikel 364 Strafvordering.

De verdachte is in februari 2019 bij verstek door rechter Maureen Dayala veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar en een geldboete van SRD 350.000. Tegen dit vonnis werd verzet aangetekend, echter is dit op 16 augustus 2021 vervallen verklaard wegens het niet verschijnen van de verdachte. Hiertegen ging zijn raadsman Irvin Kanhai in beroep.

Het Hof heeft gekeken naar verdragen en de grondwet. Er is allereerst gekeken naar de memorie van toelichting van de Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers. Het vervolgen van politieke ambtsdragers stuitte in de praktijk op problemen, omdat zij bij het Hof werden voorgebracht en dan geen beroepsmogelijkheid hadden.

Het Hof is in Suriname de hoogste instantie van beroepsmogelijkheid. Het idee leefde daarom dat er geen hoger beroep ingesteld kon worden tegen een uitspraak van het Hof zelf. Internationaal is vereist dat de mogelijkheid van hoger beroep tegen een veroordelend strafvonnis steeds aanwezig moet zijn. Deze internationale vereiste is onder meer te vinden in artikel 14 lid 5 van het internationaal verdrag inzake Burger- en Politieke rechten (BUPO-verdrag) en de American Convention on Human Rights, waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd.

Zoals de artikelen 105 en 106 van de grondwet reeds aangeven gaan verdragen boven de nationale wetgeving. Dat is de reden dat het Hof voorbijgaat aan art.366 Strafvordering dat aangeeft dat Oedit min of meer zijn kansen heeft verspeeld.

De verdere behandeling is uitgesteld naar 23 januari.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie