• donderdag 01 December 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VENEZUELA WIL OLIE EXPERTISE DELEN MET SURINAME

| united news | Door: Redactie

Foto compilatie: Minister Albert Ramdin en minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Carlos Faría Tortosa in New York

Minister Albert Ramdin heeft een bilateraal onderhoud gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Carlos Faría Tortosa.

Tijdens deze ontmoeting is gediscussieerd over de stand van zaken van de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen, de laatste internationale ontwikkelingen en samenwerking in internationale organisaties.

Voorts is er een samenwerkingsagenda op politiek, financieel, agrarisch, energie- en cultureel gebied onder de loep genomen, in het kader van de Bolivariaanse diplomatie van vrede en complementariteit tussen Caribische landen.

Beide ministers waren het erover eens dat de functionele

samenwerking tussen de twee landen op bilateraal-, regionaal- en multilateraal niveau opnieuw moet worden besproken.

Verder moet overwogen worden om de bilaterale samenwerking op het gebied van landbouw, communicatie, juridische bijstand, visserij, energie, vervoer, cultuur en gezondheid te versterken.


Aan de orde werd gebracht dat Venezuela een van ’s werelds grootste olie-exporteurs is geweest en zodoende het een geweldige kans biedt om samen te werken in de zin van het delen van expertise op dit gebied met Suriname.

Ramdin deelde mee dat het belang van eerbiediging van het internationaal recht en de zelfbeschikking van volkeren een fundamentele pijler is voor de vooruitgang en het wederzijds begrip tussen beide landen.

PERSBERICHT|BIBIS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie