• maandag 29 November 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vastgoedcongres moet leiden tot bespoediging Wet op appartementsrecht

| suriname herald | Door: Redactie

"Appartementsrecht in Suriname," is het thema van het vastgoed grondcongres dat van 27 tot en met 29 oktober wordt gehouden. Het concept nieuw Burgerlijk Wetboek, waarin het appartementsrecht is opgenomen, is in 2009 aangeboden aan de toenmalige president van Suriname. Toch kent het land tot heden geen appartementsrecht.

Het appartementsrecht kan een significante bijdrage leveren aan de behoeften voor het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, het efficiënt benutten van gronden en een oplossing voor de op hol geslagen woningnood. Het appartementsrecht komt tegemoet aan behoeften van verschillende doelgroepen zoals occupanten, studenten, zestigplussers, diaspora en ondernemers.

Met het appartementsrecht kunnen op een relatief kleiner stuk grond grote groepen gehuisvest worden, waardoor minder bos verdwijnt en we echt kunnen gaan verduurzamen. Met dit congres worden diverse sectoren bijeen gebracht om elkaar en de maatschappij te informeren en met andere experts te debatteren over dit onderwerp.

Gedurende de paneldiscussie zullen deskundigen vanuit verschillende invalshoeken, met elkaar in discussie gaan over actuele onderwerpen aangaande de Wet op het appartementsrecht.

Terzol Vastgoed NV biedt vanaf 2017 diensten aan op het gebied van aankoop en verkoopbemiddeling, huren en verhuur, taxaties, vastgoedbeheer, verkavelen, projectontwikkeling, consultancy aan nationale en internationale zakelijke en particuliere opdrachtgevers.

Joël Terzol is ervan overtuigd dat de Wet op het appartementsrecht een dringende noodzaak is in het belang van land en volk. Dit meldt de organisatie in een persbericht dat op hun Facebookpagina staat.

| suriname herald | Door: Redactie