• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname en buurlanden tekenen veiligheidsmasterplan

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Krishna Mathoera van Defensie, Brindley Robeson Benn of Home Affairs van Guyana en de Franse ambassadeur Nicolas de Bouillane de Lacoste plaatsen hun handtekening onder het veiligheidsmasterplan.

Suriname, Guyana en Frans-Guyana zullen twee gezamenlijke trainingen te water en te land uitvoeren. Dat is onlangs overeengekomen tijdens de Guiana Shield Strategic Dialogue. Ministers Krishna Mathoera van Defensie, Brindley Robeson Benn of Home Affairs (Guyana) en de Franse ambassadeur Nicolas de Bouillane de Lacoste, hebben het derde gemeenschappelijk veiligheidsmasterplan getekend in Georgetown.

De drie landen staan nagenoeg voor dezelfde uitdagingen en veiligheidsdreigingen. Door informatie-uitwisseling is het de bedoeling dat de landen tijdig kunnen

optreden hiertegen. Waar nodig zal er ook gezamenlijk worden getraind en opgetreden, meldt Defensie.

Minister Mathoera merkt op dat er heel veel potentie is in de samenwerking binnen de Guiana shield, maar dat dit afhangt van de mate van hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd. “En omdat de uitdagingen en risico's groot zijn, moeten wij als land het partnerschap gaan versterken”.

Mathoera stelt dat "we echter ook geconfronteerd worden met gemeenschappelijke uitdagingen zoals natuurrampen, illegale migratie en georganiseerde misdaad, die een directe bedreiging vormen voor onze ontwikkelingsstrategieën, veiligheid en milieu.

En dat er een holistische aanpak nodig is die enkele van de grondoorzaken

aanpakt en onze algemene veiligheidspositie versterkt."De bewindsvrouw onderstreept dat bedreigingen en uitdagingen de traditionele rol van Defensie veranderen in een multidimensionale aanpak.

“Het is duidelijk dat geen enkel land, groot of klein, ontwikkeld of minder ontwikkeld, deze bedreigingen en uitdagingen alleen kan aanpakken. We hebben elkaar nodig en we moeten ons daarom inzetten voor de gedeelde verantwoordelijkheid om alle aspecten te bestrijden die onze ontwikkeling en onze veiligheid onder druk zetten”.

| starnieuws | Door: Redactie