• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SURINAAMSE REGERING WIL SNEL KAPITALISEREN UIT OLIEVELDEN

| united news | Door: Redactie

Suriname heeft de eerste stappen gezet om alvast te profiteren van de olierijkdommen voor de kust van het land, nu er meer duidelijkheid is over de economische haalbaarheid en de verwachte opbrengsten uit deze sector.

Deze beslissing komt voort uit de noodzaak om de huidige sociaaleconomische uitdagingen aan te pakken. Ondanks het positieve nieuws over de aanstaande olieboringen, blijft het sentiment in de samenleving echter gemengd en bedrukt. Het nieuws heeft de dagelijkse overlevingsstrijd niet plotseling doen verdwijnen.

Helaas zal de verlichting voor de komende jaren nog op zich laten wachten, gezien de kapitaalintensieve aard van de offshore olie-industrie en de beperkte

impact ervan op de arbeidsmarkt. Daarom wordt er momenteel hard gewerkt om via de Staatsolie Maatschappij Suriname alvast kapitaalinvesteringen binnen te halen, nog voordat de daadwerkelijke olieproductie op zee van start gaat.

President Chan Santokhi heeft dit initiatief bevestigd en benadrukt dat het nu aan Staatsolie is om te bepalen hoe dit gerealiseerd kan worden, met als doel om nu al verbeteringen in de samenleving aan te brengen.

Diverse critici en deskundigen hebben voorstellen gedaan met betrekking tot het benutten van de oliesector. Volgens hen hoeft er niet noodzakelijk gewacht te worden tot de productie daadwerkelijk begint. Een van de voorgestelde ideeën

is om alvast voorschotten op te nemen bij de multinationals die betrokken zijn bij de olieproductie, zodat ook de huidige generatie kan profiteren van de opbrengsten. Andere voorstellen gaan zelfs zo ver als het verkopen van staatsaandelen in de olievelden. Er zijn zelfs radicalere suggesties gedaan, zoals het verkopen van een van de vijf geplande olieputten.

Echter, contractueel gezien zijn deze opties momenteel niet haalbaar. Er zouden nieuwe afspraken en overeenkomsten moeten worden gesloten om deze mogelijkheden te realiseren.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie