• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Soedamah overhandigt studie grenskwestie aan Ramdinoedamah overhandigt studie grenskwestie aan Ramdin

| starnieuws | Door: Redactie

Foto: Minister Albert Ramdin ontvangt de studie over grensgeschillen uit handen van Lachman Soedamah.

Tijdens zijn bezoek aan Nederland besprak en overhandigde wetenschapper Lachman Soedamah aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, een studie over de mogelijke bijdrage van het Volkenrecht aan de oplossing van de Surinaamse grensgeschillen. Uit zijn onderzoek onder de titel 'Suriname compleet?', komt Soedamah tot zes richtlijnen die Suriname zou kunnen volgen om zijn grensgeschillen op te lossen. In elk geval concludeert hij dat Suriname door niets te doen, meer kwaad dan goed doet aan zijn grenskwesties.

Ramdin zegde toe aandacht te

zullen besteden aan de richtlijnen gedaan in het onderzoek en deze mee te zullen  nemen in de beleidsvorming hieromtrent. Bij het recente bezoek van president Chan Santokhi van Suriname aan zijn Guyanese ambtgenoot, Irfaan Ali, hebben zij de kans aangegrepen om de samenwerking op het niveau van de presidenten te intensiveren. Naast milieuproblematiek, economische samenwerking en economische integratie moet de individuele bereidheid van de presidenten van de Guyana’s bij de voortgang van de besprekingen voor de oplossing van het grensconflict niet worden onderschat. De persoonlijke kwaliteiten van de regeringsleiders kunnen grote invloed uitoefenen bij de totstandkoming van een akkoord. 

Soedamah juicht

dit presidentenoverleg toe en hoopt dat de Surinaamse regering het Tigri-vraagstuk weer op de politieke agenda zet. In het verleden spraken de regeringsleiders van Suriname en zijn buurlanden vaker af de samenwerking tussen hun landen te willen verbeteren om economische ontwikkelingen te stimuleren. In afwachting van betere betrekkingen en sociaal-economische omstandigheden parkeerden zij de grensgeschillen tussen beide landen. 'Maar dat is niet verstandig', stelt Soedamah. 'Met deze houding speelt Suriname de beide Guyana’s in de kaart. 

Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland hebben de oplossing van de grensgeschillen van Suriname, die te herleiden zijn tot de koloniale geschiedenis van de Guyana’s en Suriname, op een onverantwoorde manier laten sloffen. Zij dienen hierin alsnog hun verantwoordelijkheid te nemen. Grenzen zijn nog altijd van belang als teken en uitdrukking van nationale identiteit en soevereiniteit. Om grenskwesties te bestuderen, beleid te ontwikkelen en te bewaken zou Suriname op korte termijn een Grensinstituut moeten oprichten. Dit is nodig om grenskwesties op te kunnen lossen.  Suriname moet de grensgeschillen met zijn buurlanden Guyana en Frans-Guyana snel oplossen voordat grondstofvondsten worden gedaan. Wanneer Suriname langer wacht, verspeelt het bovendien zijn juridische rechten op de betreffende grondgebieden. Het Volkenrecht kan bijdragen aan een oplossing, meent Soedamah. 

| starnieuws | Door: Redactie