• vrijdag 14 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Schoonmaak Saramaccakanaal kan toerisme dienen

| starnieuws | Door: Redactie

De schoonmaak van het Saramaccakanaal is ver gevorderd. Van de 25 km lange waterweg, resteert nog 7.5 kilometer.

Het opschonen van het Saramaccakanaal is reeds enkele maanden aan de gang. Het werk dat door International Infra NV - onder directeurschap van Sylvani Kasanpawiro - wordt uitgevoerd, is volgens projectmanager Vishnu Kalloe zeer uitdagend. Hij kijkt echter meer naar de voordelen, namelijk ontwatering van Groot-Paramaribo en omstreken en het bevorderen van de economische scheepvaart. Kalloe merkt op dat nu de waterweg van de decennialange begroeiing wordt ontdaan, particulieren hierop kunnen inspelen door toeristische activiteiten te ontplooien.

Kalloe brengt in herinnering dat er

voorheen waterrecreatie plaatsvond. "Het project is primair voor de ontwatering en het vrachtverkeer. Maar daarnaast komen recreatie en pleziervaartuigen weer terug op het kanaal. Het is goed voor een stukje toerisme.

Men wil Paramaribo ook vanuit het kanaal zien; niet alleen via de Surinamerivier waar men richting Domburg kan varen", meent de projectmanager. Hij spreekt de hoop uit dat particulieren hierop inspelen en het toeristisch gedeelte op zich nemen.

"Het is een uitgelezen kans nu het kanaal helemaal schoon is om toerisme te bevorderen", voegt Kalloe eraan toe. Hij merkt op dat verpozen langs het water helemaal was verdwenen. Door de begroeiing

deden zij die langs het kanaal wonen, hun achtertuin niet meer aan.

Integendeel werd de waterweg op verschillende plekken als vuilstortplaats gebruikt. Kalloe: "Door de begroeiing werd de functie van het kanaal ook minder, met verwaarlozing van achtertuinen." De projectmanager is ingenomen met de positieve reacties tot nu toe en ook het bekijks dat het werk met zich meebrengt.

Een van de opmerkingen is vooral dat de waterweg na ruim 50 jaar wordt opgeschoond. Vanwege de begroeiing kon er opgegeven moment geen adequate afwatering plaatsvinden en kwam ook de economische scheepvaart stil te liggen. Dit Saramacca Canal System Rehabilitation Project wordt gefinancierd door de Wereldbank.

De directievoering ligt in handen van het ingenieursbureau ILACO NV. Het project is opgedeeld in vijf secties; begonnen is bij sectie 5 bij de Uitkijksluis te Creola. Er resteert van de 25 kilometer lange op te schonen waterweg nog 7,5 kilometer. Sectie 1 ligt tussen de Kasabaholokreek en de sluis van de Saramaccadoorsteek bij de Surinamerivier.

| starnieuws | Door: Redactie