• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rijststro kan landbouwers inkomsten bieden

| snc.com | Door: Redactie

Nickerie -  Het rijststro, dat momenteel door de boeren verbrand wordt, kan voor inkomsten zorgen. Het stro kan omgezet worden tot papier en karton. De landbouwer kan voor elke geleverde ton stro 50 US dollar verdienen. Dit komt neer op US$ 120 per hectare. Dit zeggen drie derde jaarsstudenten van Technische Universiteit Delft, die bijkans drie maanden lang een haalbaarheidsonderzoek hebben verricht voor het produceren van papier en karton uit rijststro. 

De universiteitsstudenten deden onderzoek naar toepassingen van rijststro in Nickerie. Van links naar rechts: Daood Hussainali, Sulaika Khedoe en Shailesh Kisoensingh.

Student Shailesh Kisoensingh zegt dat er netto 110.000 ton stro

per seizoen op te halen is. “Een deel van het stro zal verloren gaan. De grootlandbouw levert een bijdrage van 45 procent en de rest komt van de kleinlandbouw. De vraag naar papier en karton neemt steeds toe. Dit gebeurt in Suriname en in de overige landen in de wereld”, aldus Kisoensingh. 

Medestudent Daood Hussainali merkt op dat de beste afzetmarkt voor karton de Verenigde Staten van Amerika is en voor papier Nederland. Om het stro tot karton te maken, zal er een fabriek in Nickerie opgezet moeten worden. Hiermee gaat er een investering van US dollar 125 miljoen gepaard. Dit geld kan binnen tien jaren terug verdiend worden. Naast de fabriek zijn er opslagloodsen, drooginstallaties, verbalingsmachines en transportmachines nodig. 

Sulaika Khedoe, student, legt uit dat het produceren van papier uit rijststro financieel niet haalbaar is, vanwege de hoge kosten. Kartonproductie uit rijststro is technisch, maatschappelijk, financieel haalbaar met een zeer positief milieu aspect bij minimaal stro ophaal van 55.000 ton. Deze methode zal enorm veel voordelen opleveren. Zo kunnen de boeren iets bijverdienen, het milieu wordt niet vervuild, minder verzuring van de bodem, vriendelijke leefomgeving, verschaft werkgelegenheid en deviezen kunnen het land binnenstromen bij de export ervan. 

Landbouwer Henkie Premnath vindt dat de overheid aan dit model moet meewerken. “We krijgen een goede prijs voor ons product en als we iets kunnen verdienen is het mooi. Daarnaast werken we mee aan een gezond klimaat en heeft niemand last van rook”, aldus Premnath. Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie vindt het een geweldige oplossing. “De rijstvelden zijn dan helemaal schoon en we kunnen meteen met de grondbewerking beginnen. De boeren kunnen heel wat besparen en dit zal een enorme vooruitgang betekenen voor de rijstsector. Ik hoop dat de regering haar medewerking zal verlenen om dit project te realiseren”, aldus Oemraw. 

(Wanita Ramnath)

| snc.com | Door: Redactie