• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ricky Soedamah toegevoegd aan directieteam Centrale Bank

| cds | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) en directeur van het directoraat Bankbedrijf en Bancaire Zaken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) benoemd. De installatie van de RvC en de nieuwbakken directeur vonden op woensdag 13 maart 2024 gelijktijdig plaats op het Kabinet van de President.

Ricky Soedamah vervult de nieuwe functie van directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken bij de CBvS. Met zijn benoeming wordt de leiding bij de moederbank versterkt met een derde directeur. 

Nieuwe RvC

In de nieuwe RvC nemen zitting: Dharmradj Parohi, Eric Feller, Tulsa Plein, Stanley Premnath Mathura, Daniel Amrish Lachmon, Fidesha Djemesi en Robbie Poetisie, allen

als leden. Het gaat om een mix van enkele oudere RvC leden en enkele nieuwe leden.

Deze nieuwe RvC is ingesteld conform de nieuwe Centrale Bankwet van 2022, de wet houdende nieuwe regels voor het Centrale Bankwezen in Suriname. De termijn van de laatste RvC, welke verliep in oktober 2023, was verlengd met vier maanden. Die vier maanden zijn intussen verstreken, waardoor de president over is gegaan tot de benoeming van een nieuwe RvC. 

Onafhankelijke positie

President Santokhi heeft in zijn toespraak de onafhankelijke positie van de Centrale Bank conform de nieuwe Bankwet benadrukt. Deze versterkt de rol van de CBvS als hoedster

van de economie. De onafhankelijkheid betekent volgens het staatshoofd onder meer dat de regering geen commissarissen meer voordraagt en ook geen regeringscommissaris.

“De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden voortaan binnen de RvC zelf beslist”, merkt president Santokhi op. Over invulling van de functie van directeur Bankbedrijf, zegt het staatshoofd dat de topstructuur van de bank behoorlijk is gecompleteerd. 

CBvs staat midden in de gemeenschap

“De Centrale Bank is geen eiland, zij staat midden in de gemeenschap en dient de belangen van ons volk. Een slecht functionerende Centrale Bank is funest voor het land, een goede Centrale Bank is een zegen. We hebben beide ervaringen, de slechte en de goede.

De belangrijkste taak van een Centrale Bank is om de stabiliteit en lage inflatie te waarborgen. Een goed functionerende Centrale Bank, zal mede leiden tot stabiliteit, lage inflatie, en economische groei, en welvaart. Het schept de basis tot vooruitgang”, benadrukt president Santokhi op.

Het staatshoofd feliciteerde de RvC en de directie van CBvS en wenst hen veel wijsheid toe bij de uitoefening van deze belangrijke taak. “Moge uw inzet bijdragen aan een welvarend Suriname en strekken tot eer van uzelf”, zegt de president.

RvC goede mix

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning geeft aan dat de RvC een goede mix is van oudere leden met kennis en ervaring, en de nieuwe leden met hun eigen expertise. De keuze voor de mensen is volgens hem heel zorgvuldig gegaan. Ook hij wenste de leden heel veel succes toe.

Governor Maurice Roemer van CBvS merkte op dat met de benoeming van de RvC de moederbank de koers die werd ingeslagen verder kan voortzetten.

Hij gaf aan dat de directie samen met de RvC zich verder moet inspannen om het mandaat van de bank ten uitvoering te brengen; dat is het garanderen van prijsstabiliteit, financiële stabiliteit en een efficiënt betalingsverkeer. (CDS)

| cds | Door: Redactie