• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Registratie melkveehouders in Kwatta voor gezondheidsstatus veestapel en management

| suriname herald | Door: Redactie

Het Directoraat Veeteelt, onderdeel van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zal vanaf 17 juli starten met een registratieproces van melkveehouders in het ressort Wanica-A, dat het Kwattagebied omvat. Het doel van deze registratie is het verzamelen van informatie over de gezondheidsstatus van de veestapel en het management van de melkveehouders. 

Ter voorbereiding op de registratiewerkzaamheden heeft het LVV vandaag een teach-in georganiseerd voor het personeel dat het veld in zal gaan. Er zullen mestmonsters bij de melkveehouders afgenomen worden door de veeteeltvoorlichters en deze monsters zullen in het Veterinair Laboratorium onderzocht worden op voorkomende parasieten. 

Daarnaast worden er Global

Positioning System punten op de melkveebedrijven aangebracht, voor de opbouw van een visuele database, waarna een digitale kaart vervaardigd zal worden. Hiermee zal af te lezen zijn waar de melkveebedrijven zich bevinden. 

Ook zullen de veeteeltvoorlichters middels een enquêteformulier dat de melkveehouders zullen worden gevraagd in te vullen, meer bruikbare informatie inwinnen. Veeteeltvoorlichters zullen de burgers informeren dat ze in eerste instantie telefonisch contact zullen opnemen met de melkveehouders. Bij aankomst op de locatie zullen de LVV-medewerkers zich verplicht moeten identificeren. 

Het project in het ressort Wanica-A zal naar verwachting meer dan drie weken in beslag nemen. Melkveehouders worden vriendelijk verzocht om hun medewerking te verlenen, aangezien dit van essentieel belang is voor het behoud van een gezonde melkveestapel.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie