• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

REGERING INT BEHOORLIJK AAN BELASTINGEN GOKWEZEN

| united news | Door: Redactie

In De Nationale Assemblee heeft minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning belangrijke informatie verstrekt met betrekking tot de belastinginkomsten uit casino’s en online gokken in het land.

Momenteel zijn er in Suriname 20 geregistreerde casino’s, en voor het jaar 2023 wordt een belastinginkomstenraming van SRD 20 miljoen verwacht. Opvallend is dat al 87% van dit bedrag al is gestort, wat wijst op een aanzienlijke bijdrage van de casino-industrie aan de staatsinkomsten. Een ander aandachtspunt van de minister was de inkomstenbelasting, die in 2022 ruim SRD 21 miljoen bedroeg. Hij verwacht dat deze in 2023 minstens even hoog zal zijn, wat

wijst op een stabiele bron van belastinginkomsten voor de overheid. Wat betreft de loterijbelasting, werd deze in 2022 geschat op SRD 5,5 miljoen.

Minister Raghoebarsing heeft aangegeven dat hij verwacht dat dit bedrag in 2023 minstens even hoog zal zijn, wat aangeeft dat de loterijsector in het land ook substantiële belastingbijdragen levert.

Een ander belangrijk punt dat de minister benadrukte, was de recente verhoging van de inkomstenbelasting voor casino’s naar 50%. Hij benadrukte dat de toepassing van deze belasting op online gokken afhangt van de bestaande wettelijke bepalingen. Als online gokken onder de Wet op Casino’s valt, zou de belasting volgens hem automatisch

van toepassing zijn op online gokactiviteiten. Als dit niet het geval is, kan de belastingregeling worden aangepast in de inkomstenbelastingwet.

Deze informatie biedt inzicht in de financiële bijdrage van de gok- en loterijsector aan de overheidsinkomsten in Suriname en illustreert de inspanningen van de regering om de belastinginkomsten te optimaliseren en te waarborgen.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie