• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering en Ravaksur plus nog in overleg over stroomprijs

| starnieuws | Door: Redactie

De regering in overleg met Ravaksur plus. De technici van de vakbeweging en de regering zijn er nog niet uit. Over een week wordt er weer overleg gepleegd. (Foto: Kabinet van de President)

De vakbeweging en de regering zijn er nog steeds niet uit het probleem van de energieprijzen. De volgende vergadering is op 7 juni. President Chan
Santokhi heeft aangegeven dat de kostprijs draaglijk moet zijn voor de samenleving. De technische teams van de regering en de vakbonden hebben een presentatie gehouden, waarbij uitgebreid gediscussieerd werd over de totstandkoming van een kostprijsberekening per kWh en per fase-aansluiting.

“De aanpassingen moeten in lijn zijn met de afspraken die zijn gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds", heeft de president aangegeven. De Energie Autoriteit van Suriname (EAS) bracht naar voren dat de verhogingen geleidelijk uitgevoerd zullen worden, met een stijging van 7% per fase in de maanden mei, juli, september en november.

Er is een

termijn van een week gesteld aan de partijen om met concrete voorstellen te komen die voldoen aan deze criteria, met als doel zo snel mogelijk af te stappen van het IMF-programma dat momenteel zwaar drukt op de samenleving, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Aan de zijde van de regering werd gepresenteerd dat er wordt overgestapt van objectsubsidie naar subjectsubsidie, om zo de zwakkere huishoudens blijvend te ondersteunen. De voorgestelde subsidies zijn als volgt onderbouwd:

- Verbruik tot 150 kWh: SRD 85 subsidie- Verbruik tussen 151-300 kWh: SRD 150 subsidie- Verbruik tussen 301-450 kWh: SRD 225 subsidie- Verbruik tussen 451-500 kWh: SRD 300 subsidie- Verbruik tussen 501-900 kWh: SRD 400 subsidieDe koers en brandstofprijzen zullen ook cruciale factoren zijn bij het bepalen van de tariefberekening; bij een dalende trend zullen de tarieven aanzienlijk lager uitvallen. Aan beide zijden van de technische teams werd opgemerkt dat het waterpeil van het Brokopondo stuwmeer stijgt als gevolg van aanhoudende regenval in de afgelopen twee weken. Wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat dit waterpeil naar verwachting zal blijven stijgen. De vakbonden hebben voorgesteld om zoveel mogelijk energie op te wekken door middel van Hydro-energie, om zo aanzienlijk te kunnen besparen op fossiele energie.

| starnieuws | Door: Redactie