• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering belooft nodige financiële overbruggingsmiddelen ziekenhuizen

| snc.com | Door: Redactie

President Desi Bouterse zegde maandagmiddag in het kader van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de medische zorg, in De Nationale Assemblee(DNA) toe dat de regering meer dan voorheen voor de nodige financiële overbruggingsmiddelen zorg zal dragen. Dit als gevolg van de te verwachten verruiming van de financiële mogelijkheden en vastgestelde bestemmingen van onder meer de overeengekomen nationale en buitenlandse bancaire leningen.

De regering is zich volgens de president ervan bewust dat wij thans te maken hebben met nodige problemen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de exploitatie van de ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen in het bijzonder.

Naast de verruiming

van de financiële middelen voor de zorginstellingen, zal ook worden gewerkt aan meer effectiviteit en efficiëntie van de zorgorganisaties en -instituten.

In dat kader somde de president het volgende op:

1. De toepassing van informatie technologie in de gezondheidszorg is een van de belangrijkste voorwaarden voor de introductie van een gebalanceerd zorgsysteem in Suriname, waarin de nadruk komt te liggen op de kwaliteit en waarde van de geleverde zorg. Om die reden is in opdracht van de Regering de nationale strategie voor de toepassing van informatietechnologie in de gezondheidszorg van Suriname vastgesteld, als onderdeel van het Nationaal Zorgsysteem Suriname (NZS).

2. Er is brede ondersteuning voor een nationale ICT-strategie en automatisering in de gezondheidszorg. De inventarisatie geeft een gedetailleerde schets van de wensen en eisen alsook aandachtspunten voor de diverse zorgsystemen en de koppeling van deze systemen onderling en met de zorgverzekeraars. De rapportages die gewenst zijn, zijn ook gespecificeerd. Ook de technische aspecten en de aandachtspunten ten aanzien van onder andere de bescherming van privacy en de extra inspanningen voor de zorgverleners zijn belicht.

3. De ziekenhuizen hebben besloten om gezamenlijk één ZIS/EPD te selecteren en implementeren. Dat zal enorme efficiëntie voordelen opleveren omdat processen en capaciteit op elkaar worden afgestemd en (meer) verspilling kan worden voorkomen.

De afstemming en beschrijving van de processen en de selectie van een Ziekenhuis Informatie Systeem/Elektronisch Patiënten Dossier in het verlengde daarvan moeten nog plaatsvinden.

Bron(GFC)

| snc.com | Door: Redactie