• donderdag 20 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OOK TECHNOLOGEN ZIEN BOUW CORANTIJNBRUG NIET ZITTEN

| united news | Door: Redactie

Foto: De presidenten Santokhi en Ali, respectievelijk, van Suriname en Guyana. | Auteur: Armand Snijders

De Vereniging van Surinaamse Technologen (VST) heeft zich eveneens uitgesproken als tegenstander van de bouw van de brug over de Corantijn.

Ze is van mening dat het niet gewenst is zolang Guyana het Surinaamse Tigri-gebied illegaal bezet. “Ook wordt gevreesd dat Suriname haar soevereiniteit over de Corantijn prijsgeeft”, zegt Clemens Roos namens de vereniging, die nog tal van andere argumenten heeft.

De fel bekritiseerde en omstreden bouw van een brug over de Corantijnrivier tussen Suriname en Guyana, is nog allesbehalve zeker. Tussen beide landen is – voor zover

bekend – nog geen akkoord over alle precieze details de financiering is nog allesbehalve rond. Nadat de gehoopte constructie via PPP, waarbij de aannemer ook voor de financiering zou zorgen, een jammerlijke mislukking werd, klopte president Chandrikapersad Santokhi vorige maand tijdens zijn staatsbezoek aan China tot ieders verbazing bij het regiem in Beijing aan.

Het project leidt al jaren tot discussies in alle lagen van de samenleving, waarbij voor en tegenstanders over elkaar heen vallen. De VTS wilde niet achterblijven en zich ook over de politieke, economische en sociaal maatschappelijke effecten gebogen.

De vereniging ergert zich allereerst aan het feit dat er

aan Surinaamse zijde vrijwel geen transparantie is ten aanzien van het project, terwijl de brug op Surinaams grondgebied komt. “In Guyana is men beter geïnformeerd over deze brug dan in Suriname”, zegt Roos, die mede namens zijn collega Hans Hiralal praat.

De huidige ontwikkelingen in Guyana hebben in de ogen van de VTS geen enkel merkbaar positief economisch effect naar Suriname toe. “We verwachten ook niet dat door de bouw van de brug Suriname economisch voordeel vanuit Guyana zal hebben. Integendeel is er een trend dat de alhier woonachtige Guyanezen naar hun land terugkeren alwaar zij door hun regering worden gefaciliteerd.

Los van het gebrek aan transparantie en de andere reeds aangehaalde punten zijn er momenteel tal van zaken waar het land mee kampt en die dringende aandacht behoeven en om oplossingen vragen. “Suriname kampt momenteel met grote sociaalmaatschappelijke problemen waarbij de kosten voor levensonderhoud zodanig gestegen zijn dat de bevolking nauwelijks het hoofd boven water kan houden. De gevolgen van deze problemen zijn een ontwrichting van gezinnen en de samenleving, met als gevolg een uittocht van kader in elke sector en op elk niveau”, benadrukt Roos.

“Daarnaast zijn ook de overheidsgebouwen, openbare wegen en het afwateringssysteem jaren – soms zelfs decennialang niet onderhouden – verwaarloosd. Afvoerkanalen, lozingen en rioleringen zijn dichtgeslibd, volgroeid met struikgewas, verstopt. Wegen en met name de overheidsgebouwen verkeren in slechte, in sommige gevallen zelfs deplorabele staat.”

De kosten die gepaard gaan met de bouw van de brug kunnen volgens de technologen beter besteed worden om het herstel en onderhoud van de wegen gedegen aan te pakken, alsmede de afwatering om de wateroverlast op te lossen, voor het onderhoud van de overheidsgebouwen. “En om de noden van de Surinaamse bevolking aan te pakken. Hierbij staan de problemen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en rond de gerezen kosten voor nutsvoorzieningen voorop.”

De haast om deze brug te bouwen en Guyana hier zo nauw bij te betrekken en zoveel inspraak te geven, is onbegrijpelijk, meent de VTS. “Ten aanzien hiervan bestaat ook onbegrip voor het feit dat Suriname Guyana steunt in haar territoriaal conflict met Venezuela.” De VTS is tijdens discussies unaniem tot de conclusie gekomen dat de voorgenomen bouw van de brug over de Corantijnrivier op dit moment niet wenselijk is en geen prioriteit mag zijn voor Suriname. Ze zal haar standpunt kenbaar maken aan de president, zoals vele andere organisaties dat al hebben gedaan.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: SURINAME EN GUYANA HEBBEN NOG GEEN OPLOSSING VOOR FINANCIERING BRUG CORANTIJNRIVIER

| united news | Door: Redactie