• donderdag 20 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OM: Geen strafrechtelijke vervolging Rusland en Sibilo

| starnieuws | Door: Redactie

Er komt geen strafrechtelijke vervolging van Andy Rusland en Otmar Sibilo in de zogeheten EBS-zaak. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek “geen feiten en omstandigheden aan het licht gebracht” voor strafrechtelijke verdenkingen jegens het tweetal. “Het onderzoek wordt thans als afgesloten aangemerkt”, schreef procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday vrijdag aan advocaat Antoon Karg - een van de klagers.

In zijn eerste reactie zegt Karg aan Starnieuws dat de mededeling van de pg bij hem overkomt als “niet-strokend met de feiten zoals wij die van de beschermde getuigen en uit de dossierstukken hebben gehaald. Ik kom niet tot dezelfde slotsom

als de pg”. Vorig jaar augustus deed hij samen met andere politici en burgers aangifte tegen Rusland, (voormalig) president-commissaris bij de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de ondernemer Sibilo van Olibis N.V. Zij vroegen de pg om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar mogelijke gepleegde frauduleuze c.q. corruptieve handelingen door het tweetal bij de gunning voor werkopdrachten bij EBS.

Een EBS-project voor de opwekking van elektriciteit te Tout Lui Faut werd door het OM onder het vergrootglas geplaatst. Focus was de voorbereiding voor de inschrijving en toewijzing van de aanbesteding voor dit project. Twee leden van het managementteam en

de leiding van het technisch deskundig team gaven aan dat volgens de EBS-bedrijfsregels en fiat van de Raad van Commissarissen (RvC), de gunning toegewezen werd aan Olibis. Dit gebeurde in juli/augustus 2019. Het aspect van voorfinanciering is mede van belang geweest in deze.

Locatiewijziging en twee generatoren

In het derde kwartaal van 2019, kwam het managementteam - na goedkeuring van de RvC en Rusland - met een locatiewijziging. Het project zou niet meer opgezet worden op de gunningslocatie Tout Lui Faut maar op het EBS-complex zelf aan de Saramaccastraat.

Op de nieuwe locatie werden nu maar twee generatoren (opwekkingscapaciteit 41 megawatt) in plaats van vier (36 megawatt) geplaatst. Dit tegen een “aanneemsom van US$ 66,9 miljoen zijnde een lagere aanneemsom dan het aanvankelijk geraamd bedrag van US$ 92 miljoen”.

De pg merkt in het schrijven aan Karg op dat het onderzoek wel enige twijfels heeft laten ontstaan over de “juistheid van procedures die zijn gevolgd tussen het managementteam en de RvC en met name op het gebied van de correctie toepassing van procedureregels inzake het brengen van wijzigingen in de uitvoering van het project na de gunning.”

Geruchten staan niet op zichzelf

In zijn brief geeft de pg aan dat de wijzigingslocatie en de “geringe alsook niet-tijdige communicatie met de leiding van het technisch deskundig team” argwaan wekte bij EBS-medewerkers. Dit vormde een “bron van geruchtvorming over mogelijke bevoordeling” van Olibis. De geruchten blijken niet op zichzelf te staan. Ze worden gevoed door de “vaker terugkerende bevinding van gunning van EBS-werken aan het bedrijf van dezelfde onderneming Olibis N.V.”.

Het onderzoek wees evenwel uit dat ook andere bedrijven EBS-werken toegewezen kregen. Bij dit specifieke project is “de aanbestedingsconditie van voorfinanciering” van doorslaggevend belang geweest voor het toewijzen van de opdracht aan Olibis.

Onzorgvuldig handelen

De vervolgingsbaas schrijft verder dat het onderzoek “enkele omstandigheden van onzorgvuldig handelen tussen het managementteam en de leden van de RvC” aan het licht heeft gebracht. Echter, hebben deze “geen afbreuk” veroorzaakt aan het uiteindelijke doel van tijdige elektriciteitsopwekking voor de EBS.

“Ik kan niet namens de overige aangevers spreken”, benadrukt Karg. Hij vervolgt zijn reactie met: “Ik had wel een andere conclusie verwacht. Dat er in elk geval voldoende bewijs en rechtsgrond aanwezig was voor het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek”. De aangevers zullen zich de komende dagen beraden over de brief. De pg biedt hen de gelegenheid om de twee dossiers, totaal 1.200 pagina’s in te kijken.

Het onderzoek in de EBS-affaire startte enkele weken na de aangifte met het horen van verschillende personen, waaronder EBS-directieleden, -medewerkers en technische deskundigen. Via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen verkreeg het OM een accountantsrapport van het accountantskantoor Hiralal. Dit rapport is ook betrokken geworden in het onderzoek.

| starnieuws | Door: Redactie