• zondag 11 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NRA-RAPPORT IS AF: ‘DRUGSHANDEL VORMT HOOGSTE DREIGING VOOR SURINAME’

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Het National Risk Assessment (NRA) rapport is af en is vandaag overhandigd aan de governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer. De NRA heeft als doel te komen tot een evaluatie waaruit blijkt op welke wijze Suriname voldoet aan de Financial Action Task Force (FATF) aanbevelingen tegen onder andere het witwassen van geld, terrorismefinanciering en corruptie. Uit statistieken is gebleken dat de drugshandel, roofovervallen en fraude, de delicten zijn die een hoge dreiging vormen voor Suriname in het kader van het bevorderen van money laundering en terrorismefinanciering, maar dat de drugshandel de hoogste dreiging vormt. Dit zei Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Project Management Team, vandaag op een persconferentie.

Er bestaat een grote dreiging dat andere criminele activiteiten, zoals illegale goud- en houthandel en de exploitatie daarvan, uit verdiensten van de drugshandel gefinancierd kunnen worden. Geschat wordt dat de illegale hout- en goudhandel kunnen worden ingezet als voornaamste kanaal om zwart geld wit te wassen. Corruptie en omkoping scoren erg hoog als dreiging in alle sectoren. Smokkel van producten is ook aanwezig. Dit wordt volgens van Dijk-Silos, vooral door het ministerie van Handel en Industrie als belangrijke dreiging gezien.

De dreiging voor drugshandel komt voornamelijk uit drugs producerende landen die Suriname gebruiken als doorvoerhaven. “Uit het analyseverhaal van drugs kun je concluderen dat door de drugshandel en het witwassen van drugsgelden, er subdreigingen ontstaan als afpersing, omkoping, menselijke bedreiging, moord, corruptie, fraude en oneerlijke concurrentie”, stelde Van Dijk-Silos. Gelet op het gemak waarmee drugs verplaatst, vervoerd en geëxporteerd kan worden in Suriname, is het meer dan aannemelijk dat er mogelijk sprake is van een diepgewortelde corruptie in bepaalde overheidscontrole instanties die mogelijke banden hebben met criminele organisaties.

Belastingontduiking komt veel voor in de vorm van onder rapportage van hoeveelheden, lage opgave van waarde en onder facturering. Daarnaast hebben de werkgroepen vastgesteld dat de Belastingdienst zelf heel veel focust op de formele sector waar er weinig geld te halen valt. “Er moet een policy komen om de informele sector tegen te gaan. Dat is zeker niet de politie sturen om mensen op te sluiten, wan dan verdwijnt het nog dieper. Het gaat om het ontwikkelen van strategieën”, zei de PMT-voorzitter. De smokkelhandel en de goudsector vormen ook een bedreiging, waarbij het zwart geld in de formele economie wordt geïnvesteerd.

Volgens Van Dijk-Silos hebben alle sectoren meegewerkt aan het NRA-rapport met uitzondering van de kleine juweliers en de tweedehandse autohandel. Het rapport omvat de bevindingen van het PMT en zijn werkgroepen van alle sectoren in Suriname. Het complete rapport is niet publiekelijk er kan derhalve ook niet geprint worden. Alleen de governor van de Centrale Bank heeft de printcode en alleen hij kan toestemming geven om het document te printen. Dit omdat het rapport gevoelige informatie bevat en niet in verkeerde handen terecht mag komen. Het team heeft er wel voor gezorgd dat er een versie komt die voor het publiek beschikbaar is.

-door Priscilla Kia-

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie