• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NPS raadpleegt juristen en structuren over OKB weigering

| starnieuws | Door: Redactie

De Nationale Partij Suriname (NPS) zal zaterdag tijdens een structurenvergadering de te ondernemen stappen bespreken over de mededeling van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), dat de politieke organisatie niet kan worden geregistreerd in het openbaar register. De NPS, die al 77 jaar bestaat, heeft aan diverse verkiezingen deelgenomen, zonder enig probleem. Het OKB heeft de politieke organisatie meegedeeld dat bij de

toetsing van de statuten is gebleken dat ze niet voldoet aan de vereisten.

Hoofdbestuurslid Hesdy Pigot om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat er overleg is met juristen over deze kwestie. De zaak zal zaterdag worden voorgelegd aan de structurenvergadering van de groene partij. Daarna zullen de te nemen stappen kenbaar worden gemaakt. In de statuten van de NPS zijn in 2019 kleine wijzigingen aangebracht, maar deze hebben in 2020 geen problemen opgeleverd.

De jurist Jennifer van Dijk-Silos, die jarenlang voorzitter was van het OKB, is bezorgd over de mededeling dat de NPS zich niet kan registreren voor deelname

aan de verkiezingen. Het OKB is volgens haar compleet verkeerd om de registratie van de politieke organisatie te weigeren. Het instituut is niet bevoegd om de statuten van een partij te toetsen.

Die bevoegdheid is door de wetgever gegeven aan het Centraal Hoofdstembureau in artikel 35 van de Kiesregeling, benadrukt Van Dijk-Silos tegenover Starnieuws. Daarin is aangegeven dat het Centraal Hoofdstembureau de registratie van politieke partijen dient te weigeren, indien niet voldaan is aan de voorwaarden die zijn omschreven in het Decreet Politieke Partijen. Het OKB stelt dat in de statuten niet is aangegeven de verplichting, om het beginselprogramma en bij elke verkiezing het verkiezingsprogramma aan de bevolking bekendgemaakt moet worden.

Het feit dat de wetgever aangeeft dat de politieke partijen binnen 1 week na de mededeling, het geconstateerde in orde moet maken, is een indicatie dat de wetgever niet aan statutentoetsing en -wijziging in artikel 7 van het Decreet Politieke Partijen heeft gedacht, benadrukt de gewezen OKB-voorzitter. "Het gaat dus om de zaken die onder de voorwaarden zijn genoemd."

Van Dijk-Silos stelt dat het OKB in deze kwestie geen rechtsgeldig besluit heeft genomen. Als er verschil van inzichten zijn, moet er gestemd worden. Dit is niet gebeurd volgens het OKB-lid Stephanie Braam dat voorgedragen is door de NPS. Zij zit al twee perioden in het OKB. Na de verklaring van Braam op Radio ABC blijkt de bewering van voorzitter

Samseerali Sheikh-Alibaks dat het om een unaniem besluit gaat, niet te kloppen. Van Dijk-Silos is bezorgd over de gang van zaken, waarbij de integriteit van het OKB op het spel is komen te staan.

| starnieuws | Door: Redactie