• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nickeriaanse gemeenschap verscheurd vanwege uitgifte Stalweide

| dagblad suriname | Door: Redactie

De harmonie binnen de Nickeriaanse gemeenschap is ernstig verstoord geraakt vanwege de uitgifte van circa 198 hectare van Stalweide Blok 3 aan Stichting Radjie Rijstindustrie van ondernemer Lekhram Radjie. Vanwege beheersactiviteiten van de ondernemer is de infrastructuur van de Stalweide vernietigd.

Runderen die door veeboeren daar gestald waren zijn daardoor uitgebroken en dolen op straat en in de naburige rijstvelden. Een aantal beesten is door de politie geschut en voor een appel en ei van de hand gedaan. Een aantal runderen zijn op de rijstvelden vergiftigd. Een groot aantal is “beschadigd” en voor noodslachting afgevoerd naar het slachthuis zonder medeweten van

veeboeren. Weer een aantal is spoorloos verdwenen of ligt dood in de weide . 

Door de hele kwestie van uitgifte van de Stalweide is de Nickeriaanse gemeenschap in een aantal groepen gescheurd. Er is ruzie tussen rijstboeren en veeboeren vanwege de schade die loslopende koeien aanrichten aan de rijstaanplant. Tussen boeren en de politie is animositeit ontstaan, omdat aangiftes tot niets leiden. Ook is er ruzie tussen boeren en de familie Radjie.

Willens en wetens

Veehouders Vereniging Nickerie heeft in een schrijven aan minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) erop gewezen dat voor wat betreft het beleid rond grondzaken de bewindsvrouwe

het hele land in rep en roer heeft gebracht vanwege de vele dubieuze gronduitgiftes.

De veehoudersorganisatie zegt begrip te kunnen opbrengen wanneer de minister zegt dat de uitgifte van de Stalweide op een “vergissing” berust, doch wijst erop dat dezelfde vergissing keer op keer wordt begaan. Afgevraagd wordt of de minister de “vergissingen” willens  en wetens maakt. Waarom er ook niet corrigerend wordt opgetreden tegen grondinspecteurs die met de regelmaat van de klok verkeerde adviezen uitbrengenaan de GBB-minister wekt grote bevreemding bij de veeboeren.

Georganiseerde misdaad en corruptie

Inderdjiet Jaglal, voorzitter van de Veehouders Vereniging Nickerie, zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname dat de uitgifte van Stalweide Blok 3, een voorbeeld is van georganiseerde misdaad en corruptie van de bovenste plank. Anders kan hij het niet verklaren hoe het komt dat de grondaanvraag van Stichting Radjie Rijstindustrie binnen nog geen drie maanden is toegewezen.

Jagal zegt dat het bestuur van de Veehouders Vereniging in 2000 hetzelfde perceel land heeft aangevraagd bij het toenmalige ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, waaronder het grondbeleid toen nog viel. Op die aanvraag is nimmer antwoord gekomen. Jaglal toont afschriften van het bewijs dat het perceel land door de Veehouders was aangevraagd. Hij wijst ook nadrukkelijk erop dat veehouders in Nickerie al decennialang zichtbare activiteiten op het perceel land in kwestie (Stalweide) ontplooien. Op de weide grazen er tussen de 1.100 tot 1.500 runderen van veeboeren. 

De kwestie van de uitgifte van Stalweide is thans in een bodemprocedure bij de rechter beland. Hierbij gaat het erom dat de rechtmatigheid van de gronduitgifte zal worden getoetst. Daarnaast loopt momenteel een Kort Geding dat de Veehouders Vereniging Nickerie onlangs heeft aangespannen tegen Stichting Radjie Rijstindustrie. De veehouders vorderen dat de Stichting wordt bevolen de beheersactviteiten voorlopig te stoppen in afwachting op het resultaat van de bodemprocedure. Door de beheersactiviteiten van de ondernemer is er geen voedsel en water meer in de weide, waardoor een aantal runderen al is gestorven. De veeboeren lijden enorme schade, vandaar hun verzoek aan de rechter.

Verwacht wordt dat rechter in Kort Geding mr. Eric Rudge deze week uitspraak zal doen. Boeren hopen op een goed verloop van de rechtszaak.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie