• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nationale workshop voor bestrijding georganiseerde criminaliteit in mijnbouwsector Suriname

| ABCSuriname | Door: Redactie

Het Ministerie van Justitie en Politie heeft in samenwerking met het departement tegen Transnationale Georganiseerde Misdaad van de Organisatie van de Amerikaanse Staten (DTOC/OAS) en de Ambassade van de Verenigde Staten in Suriname een workshop over de Versterking van de strijd tegen georganiseerde illegale mijnbouw activiteiten in Suriname. Het is een driedaagse workshop gehouden in de Ballroom van Torarica. Op woensdag 12 en donderdag 13 juni 2024 was deze workshop voor de publieke sector en op vrijdag 14 juni 2024 voor de private sector. Het thema was het bestrijden van georganiseerde misdaadactiviteiten in de mijnbouwsector van Suriname.

Het uiteindelijke

doel van de workshop is het uitdiepen van inzichten van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van illegale mijnbouw, het aankaarten van de dynamiek van deze activiteit en het onderzoeken van effectieve gerechtelijke strategieën voor uitroeiing ervan.

De minister van Justitie en Politie , Kenneth Amoksi vindt dat deze workshop op het juiste moment gehouden is en gaf aan dat het van cruciale belang is, omdat een van de meest urgente uitdagingen van het land aangepakt wordt. Verder geeft de minister aan dat de illegale goudwinning niet alleen een milieuprobleem is, maar dat het aanzienlijke economische en sociale uitdagingen

met zich meebrengt die de kern van de samenleving verzwakt. Op het gebied van justitie en veiligheid leidt de illegale goudwinning tot corruptieve belastingontduiking, smokkel en andere aanverwante misdaden die het witwassen van geld faciliteren, zoals drugshandel, illegale wapenhandel en mensenhandel. De veelzijdige aard van dit probleem moet begrepen worden en de strategie die nodig is om het effectief aan te pakken. Op de 1 e dag hadden de inleiders het gehad over de verschillende manieren van het komen tot het tegengaan van de georganiseerde illegale mijnbouw activiteiten, de milieuvervuiling de noodzaak, het aanpakken van witwassen van geld en het kwikgebruik.

Christopher Valdes de medewerker economische zaken bij de Amerikaanse ambassade heeft in zijn speech het gehad over de transparantie die gestimuleerd moet worden, de samenwerking die Amerika wil aangaan met Suriname om de strijd tegen illegale mijnbouwcontrole aan te gaan. John Grajales Technische specialist op het departement voor het tegengaan van grensoverschrijdende georganiseerde misdaden binnen de OAS was ook een van de inleiders en heeft het gehad over de verschillende manieren van witwassen van geld die verband houden met de illegale mijnbouw activiteiten type. De plaatsvervangend officier bij de Dienst Openbaar Procesrecht van Suriname Rita Sitaram haalde aan dat, als iemand de mijnbouwwet overtreden heeft, komt artikel 71 van de mijnbouwwet ter sprake en daarin is aangegeven dat werk verrichten zonder vergunning in de mijnbouwsector strafbaar is. Maar deze wet mag niet zonder de wet van economische delicten gehanteerd worden.

De Braziliaanse Federale politie attachè in Suriname Daniel Ladeira Carvalho heeft gesproken over de illegale goudmijning in Brazilie. Ook hij legde de nadruk op het gebruik van kwik binnen de goudmijning dat heel gevaarlijk is. Genevieve Wijngaarde een Minerale Geo wetenschapper bij het Ministerie van NatuurlijkeHulpbronnen van Suriname vertelde over de verschillende situaties die zich afspelen in de goudsector.

Op de 2 e dag van deze workshop, Nationale workshop bestrijding georganiseerde criminaliteit in mijnbouwsector Suriname, waren de inleiders Delicia Sastrodihardjo van de FIU Suriname, de Algemeen directeur, Guyana Gold-bestuur Eondrene Thompson, Eric Canet de Milieupolitie-onderzoeker, en hoofd van het OCLAESP-team in Cayenne, Frans-Guyana, de parlementarier Ronny Aloema en als laatst Jimmy Reece Adjunct-commissaris, technisch geologie- en mijnbouwcommissie van Guyana.

Deze inleiders hebben het gehad over de ervaring en werkwijze in de landen Suriname, Frans Guyana en Guyana met als onderwerp; de Analyse van de informatie die melders uit de mijnbouwsector naar de FIU sturen, de Goudproductieketen- en goudexperts in Guyana, Onderzoekscapaciteiten gericht op up- en downstream-netwerken; Toepassing van de wettelijke kaders aangaande de mijnbouw in Suriname en tot slot de manier en invloed van illegalemijnbouw in Guyana. Deze workshop die voor de publieke sector bestemd was is afgesloten met een certificaat uitgereikt door de minister van Justitie en Politie , Kenneth Amoksi. Op vrijdag 14 juni 2024 is de laatste workshop en die is voor de private sector.

| ABCSuriname | Door: Redactie