• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Somohardjo: “Wij moslims zijn ook onderdeel van deze natie”

| ABCSuriname | Door: Redactie

“Door middel van het Eid-ul-Adha feest tonen wij dat wij bereid zijn om bruggen te slaan naar andere groepen in de samenleving en dat wij ons verbonden voelen met het lot van alle Surinamers.” Zo sprak minister Bronto Somohardjo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) op zondag 16 juni, op het Onafhankelijkheidsplein, waar moslims gezamenlijk in gebed zijn gegaan in verband met Eid-Ul-Adha oftewel het Offerfeest.

De bewindsman is trots om moslim te zijn en spreekt de hoop uit dat de moraliteit van deze nationale vrije dag zal zorgdragen voor een sterkere binding tussen alle etnische, culturele en religieuze

groeperingen. Het bereiken van eenheid, saamhorigheid en onderlinge solidariteit is volgens Somohardjo niet mogelijk zonder offervaardigheid. “Offeren betekent in de Islam dat een persoon afstand doet van iets wat hij heel waardevol vindt, zonder iemand anders te belasten of te benadelen”, typeerde hij.

Hij geeft aan dat het offerfeest voor de moslims, een uiting is van gehoorzaamheid en onderworpenheid aan de Almachtige Schepper van de mens. Verder wordt de eigenschap van offervaardigheid aan de mens aangeleerd. “Zo groeit de mens op met deze prijzenswaardige karaktereigenschap, waardoor hij voortdurend bewust is van de sociale plichten die hij heeft tegenover zijn medemensen. In

het bijzonder goed burgerschap, sociale bewogenheid en dienstbaarheid aan land en volk.

Dit begrip moet leiden tot een duurzame samenleving, waar wij als Surinamers te allen tijde bereid zijn om de anderen, alles wat goed is te gunnen en bij te staan met advies, geld en medeleven”, aldus de bewindsman. Het Ied-ul-Adha feest is volgens hem pas begrepen als men deze boodschap daaruit heeft kunnen halen. Het offerfeest betekent voor hem meer dan alleen het slachtvee uitdelen aan behoeftigen en minderbedeelden.

| ABCSuriname | Door: Redactie