• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Ori: “Media publiceren voornamelijk ongeverifieerde berichten over onderwijs”

| suriname herald | Door: Redactie

Tijdens een recent gehouden persconferentie heeft minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) gezegd dat de media voornamelijk ongeverifieerde berichten over het onderwijs publiceren. Hij uitte zijn bezorgdheid over het gebrek aan communicatie tussen het ministerie en de media met betrekking tot onderwijsproblemen. Reden genoeg voor de departementsleiding om een persconferentie te beleggen. 

De minister wees erop dat de media zich voornamelijk beperken tot het publiceren van waardeoordelen, wat hij als storend beschouwt. Het ministerie maakt momenteel rumoerige weken door, met name vanwege de situatie rond de technische scholen. Het probleem van de Bond Technisch Beroepsonderwijs ligt al ruim

twee maanden op het bord van het ministerie. 

Minister Ori verklaarde dat de bond het onderwijs deels lam legt en dat het ministerie nu zal reageren op de acties van de bond. Na uitgebreide correspondentie tussen de bond en het ministerie, zal de departementsleiding via formele overleggen een antwoord formuleren. Het is betreurenswaardig dat bepaalde lessen van het lager beroepsonderwijs niet worden verzorgd. Ori benadrukt de noodzaak om de lesroosters bij te werken. 

Hoewel het ministerie al veel van de ontstane problemen heeft opgelost, ziet het geen reden voor stakingen. Er wordt continu gewerkt aan het vrijmaken van financiële middelen en het

aanstellen van nieuwe leerkrachten. Ook wordt gewerkt aan het oplossen van het probleem van achterstallige betalingen aan leerkrachten die al langer dan vijf maanden op hun salaris wachten.

Tijdens de persconferentie noemde de minister ook andere problemen binnen het onderwijslandschap, waar het ministerie actief aan werkt om oplossingen te vinden.

| suriname herald | Door: Redactie