• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Ori: ‘Eisen stakende onderwijsinstellingen zeer onredelijk’

| de ware tijd | Door: Redactie

door Valerie Fris

PARAMARIBO — Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) is maandag (vandaag) in gesprek gegaan met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). De docenten, verenigd in de Docentenbond voor Hoger Onderwijs in Suriname (Dohos), zijn vanaf woensdag in beraad. Ze eisen onmiddellijke uitbetaling van achterstallige gelden en een garantie voor punctuele betalingen in de toekomst.

Op 26 februari ging het wetenschappelijk personeel van de Anton de Kom Universiteit in beraad, terwijl ook de Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) actie voert. Deze groep heeft intussen haar acties verscherpt. De leerkrachten verlaten hun werk nu

om tien uur ’s morgens in plaats van twaalf uur ’s middags. De bonden vragen aandacht voor onder meer uitblijven van uitbetalingen of late betalingen van overwerk en gratificaties.

“Dat men schooldagen opoffert voor stakingen of andere akkefietjes begint langzamerhand een flinke tol te eisen”

OWC-minister Ori

Ori is niet gediend van hun aanpak. “De afspraken om in beraad te gaan of te staken worden onvoldoende door gecommuniceerd met het ministerie. Bovendien vind ik hun eisen zeer onredelijk”, maakte hij vrijdag duidelijk tijdens een persconferentie van zijn ministerie.

Rechtsmiddelen

Ook woensdag had hij zijn ongenoegen geuit vóór aanvang van de ministerraadvergadering. “Ik weet dat iedereen

geld nodig heeft eind van de maand, maar om weer zo gemakkelijk de studenten van onderwijs te onthouden is onacceptabel. Mijn geduld wordt hiermee op de proef gesteld. We gaan dit soort zaken nu zodanig bekijken om rechtsmiddelen aan te wenden, want dat men schooldagen opoffert voor stakingen of andere akkefietjes begint langzamerhand een flinke tol te eisen.”

Ori bleef erbij dat het onderwijsproces te snel wordt gestagneerd en dat hij het ongehoord vindt dat pas nadat de staking is ingegaan zijn ministerie wordt ingelicht. Er moeten volgens hem protocollen worden ontwikkeld bij stakingen omdat er een verantwoordelijkheid is naar de studenten toe.

Laat of onvolledig indienen lesuurstaat

Tijdens de persconferentie schoof Natasia Bennanon, directeur Administratief en Technisch Beheer, de schuld ook in de schoenen van de actievoerenden zelf. De lesurenstaten van bijvoorbeeld de docenten van de avondopleiding voor hoofdakte op het IOL worden niet altijd op tijd ingeleverd. “De deadline voor het indienen is iedere tiende van de maand en soms haalt men dat niet. Maar als het deze maand niet wordt betaald, wordt het volgende maand betaald. We betalen ook niet zondermeer uit, maar stellen vragen en kijken nauwgezet wat is ingediend”, verklaarde de directeur.

Ori stelde dat hij ook niet kan garanderen dat de betalingen op een bepaalde dag worden overgemaakt. “De betaling gaat via de structuren van het ministerie van Financiën en Planning. Men stuurt laat de lesurenstaten of niet volledig op en bij het klaarmaken van de betalingen treden er daardoor stagnaties op.”

| de ware tijd | Door: Redactie