• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Meer onderzoek nodig voor beleid rond klimaatverandering

| keynews.sr | Door: Redactie

Sinds de vervanging van Diana Pokie door minister Dinotha Vorswijk op het ministerie van Grondbeleid en Grondbeheer (GBB), is het departement constant het onderwerp van discussie geweest in de media en het politieke landschap.

President Santokhi heeft een eigen Meldkamer Grondproblemen op het Kabinet van de President en in de Grondconversie-Unit nemen mensen zitting die aan hem gelieerd zijn. Hoewel er vele rechtszaken lopen tegen het ministerie van GBB, is minister Vorswijk behoorlijk positief over het werk dat ze tot nu toe heeft verricht.

Na een lange verlofperiode heeft ze haar werkzaamheden weer hervat. Voor aanvang van de vergadering van de Raad

van Ministers (RvM) gaf ze in gesprek met journalisten aan dat ze niet wenst te reageren op uitspraken gedaan door president Chan Santokhi.

“We zijn een jaar voor de verkiezingen, dus je kan van alles verwachten.” Zo reageerde de bewindsvrouw wel op uitspraken van de president. Santokhi zei eerder in gesprek met radio ABC dat Vorswijk hem in een gesprek persoonlijk aangaf na nog een schandaal op GBB, ze haar portefeuille zelf ter beschikking zou stellen.

Daarnaast had de president opgeroepen dat de leden van De Nationale Assemblee (DNA) uit het district Nickerie een motie van wantrouwen moesten indienen in DNA over de

zaak rond Stalweide. Vooralsnog is het haar niet duidelijk of de motie is ingediend en in behandeling is genomen door het parlement.

Vorswijk merkt op dat ze als geen ander beseft dat er zware klappen zullen komen. “Als samenleving zitten we in een verkiezingsjaar. Het is nooit makkelijk geweest als minister. En vooral nu, een jaar voor de verkiezingen, gaat het niet makkelijk worden.” Vorswijk verduidelijkt dat zij voorbereid is op de aanvallen die zullen komen.

Terugkijkend, was zij liever parlementariër gebleven. Desalniettemin heeft ze de afgelopen drie jaar “veel ervaring kunnen opdoen” als minister. De minister hoopte alleen meer vertrouwenspersonen om haar heen te hebben die zaken even serieus namen. Deze ervaringen beschouwt ze als waardevolle lessen.

| keynews.sr | Door: Redactie