• vrijdag 07 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Marktverkopers vragen COVID-compensatie aan vicepresident

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Marktventers hebben hun beklag gedaan bij vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk. Voor de groep is belangrijk dat zij hun producten verkopen en hierdoor kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Zij hebben gisteren in een petitie opnieuw gevraagd om in aanmerking te komen voor COVID-steun, omdat ze die niet hebben ontvangen, ondanks de markten langer dan acht maanden gesloten waren.

Om een oplossing te zoeken voor de gerezen problemen hebben vertegenwoordigers van de Belangenorganisatie van de Centrale Markt Paramaribo, Markt Zuid (BOCMP) en de Handicraft market aan de Waterkant een petitie overhandigd aan de vp. In de petitie geven de venters aan dat de drie markten in totaal meer dan 2300 zelfstandige ondernemers van een inkomen voorzien.

Plotselinge sluiting markten
De marktventers hebben ook hun misnoegen geuit over het plotseling sluiten van de markten, de vorige week, in verband met de nieuwe COVID-maatregelen. Ze geven aan dat zij hierdoor grote verliezen hebben geleden.

Verder gaf de groep aan dat de COVID-maatregelen voor malls en handelszaken zijn aangepast na besprekingen met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), die zijn opgenomen in de Sociaal Economische Raad (SER). De marktventers hebben geen vertegenwoordiging op dit niveau en het gevoel dat hun belangen onvoldoende worden behartigd.

Openstellen markten
Aan de vp is gevraagd om te bemiddelen zodat de markten zo spoedig mogelijk worden opengesteld, met inachtneming van de nodige protocollen. Ook vragen zij ondersteuning van vp Brunswijk bij het uitkeren van financiële steun, in verband met de COVID-pandemie. De marktventers kijken verder uit naar mogelijkheden om hun organisatie op te nemen in SER en zo een klankbord te kunnen zijn voor de leden.

Vp Brunswijk heeft de vraag aangehoord en aangegeven de groep op kort termijn te zullen ontvangen om gezamenlijk te kijken naar een oplossing. Met betrekking tot de COVID-steun gaf de vp aan dat de bus-, boot- en taxihouders reeds een COVID-bijdrage hebben gekregen. Hij gaf verder aan dat tijdens de volgende vergadering van de Raad van Ministers ook de status van de marktventers zal worden besproken. Deze groep zal niet worden vergeten, benadrukte de vp, meldt het Directoraat Volkscommunicatie (DVC).

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie