• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Lions Club overhandigt verkeersvlaggen aan KPS

| ABCSuriname | Door: Redactie

De afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname(KPS) heeft acht verkeersvlaggen ontvangen van de Lions Club. Lucas Ooft, coördinator van dit project bij de Lions, verklaarde dat de vlaggen zijn bedoeld om het bewustzijn van verkeersveiligheid in de samenleving te vergroten. De vlaggen, die op 17 juni 2024 zijn overhandigd, zullen op strategische locaties worden geplaatst en bij elke verkeersdode halfstok worden gehesen.

Politiecommissaris Eshita Hunte van Speciale Diensten heeft op de afdeling Verkeer de vlaggen in ontvangst mogen nemen. Zij is zeer ingenomen met de ondersteuning van, individuen, particulieren, organisaties en serviceclubs die bijdragen aan veilig verkeer. “Veilig verkeer

is een gedeelde verantwoordelijkheid”, aldus Hunte. De vlaggen zullen te zien zijn te Spanhoek, Lelydorp, Tamenga, Kwatta, Geyersvlijt, en op het Willem Kraamplein.

De Lions Club Suriname participeert vaker in het platform verkeersveiligheid. “Het verkeersvlaggen project dateert van de jaren 76 werd tijdelijk stopgezet en is 2010 weer opgepakt”, meldt Ooft. Het staat in de planning om een systeem op te zetten waarbij in samenwerking met het KPS regelmatig de vlaggen en de masten kunnen worden vernieuwd en onderhouden. Het verkeervlaggensysteem is bedoeld om bij te dragen aan de bewustwording dat elke burger dient bij te dragen aan de verkeersveiligheid. “We

zijn allemaal onderdeel van het verkeer”, onderstreept Ooft.

| ABCSuriname | Door: Redactie