• woensdag 05 October 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Leiding Nationaal Leger roept VRM op niet aan stemmingmakerij te doen

| suriname herald | Door: Redactie

De leiding van het Nationaal Leger typeert de kritiek die de afgelopen dagen via social media door de voorzitter Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM), Rodney Cairo, is geuit op de voeding die militairen krijgen tijdens werk, misleidend. “De berichtgeving is niet alleen misleidend, maar berust ook niet op waarheid. Het is stemmenmakerij om de publieke opinie te beïnvloeden en een negatief beeld te schetsen over het Surinaamse leger”, wordt benadrukt.

In een persbericht meldt het ministerie van Defensie dat zij zich er terdege van bewust is dat gezonde en gevarieerde maaltijden voor het militair personeel essentieel zijn. Vandaar dat de variatie van

de maaltijden in de afgelopen periode is uitgebreid.

Voor dit jaar is er SRD 30 miljoen uitgetrokken voor aanbesteding van voeding en zijn er al reeds openbare aanbestedingen gehouden voor de levering van zowel houdbare als niet houdbare levensmiddelen. Op 23 september is er wederom een openbare aanbesteding gepland voor de levering van niet houdbare levensmiddelen.

In de aanbestedingen zijn meerdere soorten voedingsmiddelen meegenomen. De leiding van het Nationaal Leger roept daarom eenieder op, waaronder ook leden van de VRM, om niet opruiend bezig te zijn, maar juist het pad van dialoog en overleg te kiezen om problemen van het leger op te lossen.

“Immers, dat beoogd inspraak en medezeggenschap, namelijk zaken identificeren, verifiëren, bespreekbaar maken en samen zoeken naar oplossingen,” staat in een persbericht.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie