• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kiesstelsel #9: DE DECENTRALISATIE-MOVEMENT

| snc.com | Door: Mevr. A. Fernald

STELLING: VERANDERING VAN ONS POLITIEK SYSTEEM EN KIESSTELSEL BEGINT AAN DE BASIS DOOR SAMEN AAN DE SLAG TE GAAN IN DISTRICTEN,  ESSORTEN, DORPEN, WIJKEN EN BUURTEN.

De regering doet haar deel en het volk doet haar deel. Nu ons land actief deel neemt in de arena van de wereldorde, kan het niet anders dat kwaliteit vereiste nummer een is in alle geledingen en facetten van de samenleving. De overgang van dorpsdenken, illegaal ondernemerschap, het continu plegen van obstructie, krijgsheerschap- angsterisme naar een beschaafde samenleving is op 25 mei 2020 ingezet en er is geen weg meer terug. Surinamers zullen steeds slimmer

stemmen. Surinamers willen absoluut hard werken en vooruitgaan. Maar het probleem is dat uitgelegd moet worden HOE. Hoe pak je in je directe omgeving problemen aan. Aan laaggeschoolde
mensen de wetten en structuren uitleggen is een belangrijke voorlichting om hun noden te verlichten en zo zelfredzaamheid en ondernemerschap aan te wakkeren. Wij
leven nu eenmaal in een digitale economie waarbij de private sector en de middenklasse de motor van groei en ontwikkeling zijn.

De roep naar wijziging van het Surinaams kiesstelsel wordt steeds luider. Het Surinaams kiesstelsel zou niet democratisch genoeg zijn en zelfs onrechtvaardig. SurinameNieuwsCentrale.com verdiept zich in deze kwestie en

publiceert een serie artikelen over dit onderwerp. 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit onderwerp? Stuur dan uw artikel naar: SurinameNieuwsCentrale@gmail.com

Klik hier voor een overzicht van deze artikelen.

De volksparticipatie in de plaatselijke economie middels decentralisatie kan alleen als de wet op het regionaal bestuur leven wordt ingeblazen. Letterlijk moeten dr en rr leden het veld in om voorlichting te geven en het raamwerk gaan opzetten en niet alles maar overlaten aan het particulier initiatief maar hier een samenwerking mee aan gaan. Het zich zeer afhankelijk opstellen van de nationale politiek en de overheid is een koloniale erfenis en deze bestuurscultuur van zoutvlees en bakkeljauw is de nekslag die ons volk is opgelegd. Eigen  ondernemerschap werd in de kiem gesmoord. Onze president noemt niet voor niets een gepolitiseerd bestuurlijk bestel en het feit dat het Surinaamse volk tien keer meer uitleg nodig heeft vanwege kennisgebrek, de nekslag voor ons land. Een bewust gepolitiseerd bestel omdat de nationale politiek al vanaf 1948 niet op slimme mensen is gebaseerd maar slechts op stemvee en propagandisten. Het regiem Bouterse heeft dit stemvee-virus zwaar gecultiveerd en gemuteerd, zodanig dat het land opgescheept is met mentale en materiéle armoede en verloedering.

De NDP hergroepeert zich met overlopers “naar” en “uit” met name de ABOP om de regering af te remmen. De timing is niet toevallig voor toetreding van geestelijke leider “Messi” en en het nieuwe Lim-radiostation. Allerlei gedaantewisselingen vinden plaats op weg naar 25 mei 2025 omdat pre-electorale bundeling verboden is. Deze dorps-en patronage denkers stroomden de politieke partijen binnen om hun eigen voordeel te halen in plaats van het volk te organiseren rondom regionale en district belangen. De orange movement was zo een mooi initiatief dat voortgezet moet worden vanuit de rr en dr leden.

Laat elke politieke partij met de eenheid in verscheidenheid gedachte  ook een eigen orange-movement opzetten naar de kleuren van de eigen partij: de green-movement, de yellow-movement, de purple-movement. En vervolgens bij elkaar komen in een overkoepelende organisatie van de decentralisatie movement. Ons denken moet om, we moeten het goede van elkaar durven overnemen. De politieke leiders dicteren ons teveel van bovenaf, zijn teveel op de verkiezingen gericht en minder op de ontwikkeling en de daadwerkelijke bestrijding van de armoede. Dit denken moet dus duidelijk andersom, want een georganiseerd volk heeft de macht. Dan ziet het volk wie de harde werkers zijn en wie slechts praten en misleiden gericht op verkrijgen van macht.

De bakkeljauw-tijd is voorgoed voorbij, deze president werkt voor het nageslacht en niet voor wat hoort wat, een soort ruilhandel voor stemvee. Elke beschaving werkt met transparantie, regels en afspraken, wetten en structuren. Suriname zit niet op klaagzang en ondeskundigheid van geschoolde en ongeschoolde politieke avonturiers, speculanten, infiltranten, activisten, profiteurs en opportunisten te wachten. Het voor wat hoort wat tijdperk is voorgoed voorbij: WROKO is nu geldend, en de regering geeft het voorbeeld: de volledig ontspoorde economie is al na anderhalf jaar onder controle en het fundament voor uitbouw naar groei gepaard gaande met de vele projecten is ingezet. Dus natuurlijk ook de tegenwerking.

We moeten eerlijk zijn en erkennen dat zonder de VHP ons land verloren was. Ondersteun daarom de districtsraad, maak samen met de ressortraad jaarlijks een ressort plan met activiteiten( zoals b.v. bedrijfjes opzetten, het tegengaan van overgewicht, geweld tegen vrouwen en kinderen, problematisch alcohol en drugsgebruik, roofovervallen, stimuleren van kunst, onderwijs, sport, dans-muziek, wij hebben zo een rijke cultuur die op toerisme gerichte culturele activiteiten als verdien model kan hebben en noem zo maar op, er is enorm veel te doen). Initieer projecten en leg dat voor aan de districtsraad. Vraag de regering ter ondersteuning van jong ondernemerschap om een fonds. Met andere woorden, organiseer en structureer. Waar er leven in de brouwerij komt zijn er vele kansen. Verbeter zo de leefbaarheid, de gezelligheid, het ondernemerschap en de productie in eigen gebied in plaats maar naar de overheid te kijken, stil te zitten, niets doen maar veel klagen. Het is belangrijk dat een gebied een plek is waar iedereen graag woont, prettig contact met elkaar heeft en waar iedereen zich veilig voelt. Samenwerken is de sleutel tot de oplossing, een politieke bromtji djari van alle politieke partijen tezamen in de wijken, dorpen, ressorten, districten waardoor rascistische scheidslijnen weg zullen vallen. 

Wat Bouterse deed was de strategische bromtji-djari die duidelijk niet gewerkt heeft. Politieke verschillen zullen er altijd zijn, daarvoor is het debat, elkaar overtuigen wat het beste is voor iedereen. Het ressort- en het district belang gaat voor en de bewoners hebben dus een belangrijke rol in het meedenken en meebeslissen. De belangen van het ressort en de districten worden dan verder vertolkt in de DNA door de politieke partijen. Kiezen van districtscommissarissen kan zo gedepolitiseerd worden van de nationale overheid. Aan de basis ligt de ontwikkeling, ligt het verschil.

We roepen altijd dat we opkomen voor het volk en dat het volk de baas is. Wel nu, Suriname laat dat ook zien door de handen uit de mouwen te steken en jezelf te ontwikkelen. Want alleen dan kan een volk iets betekenen en haar macht doen gelden. Onze geschiedenis heeft bewezen dat we anders stemvee blijven. Politieke partijen wanen zich nu eigenaren van hun achterban die ze als stemvee gebruiken, van ministers en hele ministeries, van districtscommissarissen en ressortraadsleden. En de nationale politiek vormt zo eilandjes. Decentralisatie, de politieke bromtji-djari kan dit spel doorbreken en profielen eisen voor het presidentschap, het vice-presidentschap, DNA lidmaatschap en ministersposten. En zo de stemvee-binnenhalers, avonturiers, politieke speculanten, opportunisten en profiteurs van allerlei pluimage uitsluiten. Deze groep vaak laag opgeleiden leidt de aandacht steeds af, houdt zich alleen bezig met de VHP en de zeer hard werkende president en zijn team, houden Suriname ondergeschikt aan hun persoonlijke belangen.

Het idee om in alle districten afdelingen van het kabinet van de president te vestigen zou een prima ondersteuning zijn om leven in de brouwerij te brengen op het niveau van regionaal bestuur en organisatie. Immers de VHP heeft de meeste dr en rr leden dus neem ook het voortouw. Want Suriname wordt overspoeld met teveel vrije tijd van negativisten, populisten en facebook praatjes makers die constant bezig zijn met macht, no man set en, zwarte cultuur, illegaliteit en stekker eruit trekken. Helaas halen deze schreeuwers met gemak veel media aandacht. Allemaal gebruiken de zinsnede op te komen voor het arme volk, terwijl het volk al gestemd heeft op 25 mei 2020 en haar wil heeft bepaald.

Deze avonturiers moeten juist de volkswil helpen uitvouwen met hun inzet tot decentralisatie van het bestuur in plaats van te stoken en etnische politiek te bedrijven. De president heeft gelijk als hij zegt dat we in een tijdperk van optimisme en solidariteit zitten, een tijdperk van verandering en wederopbouw. Daarom zegt de president: " KOM UW DEEL DOEN". Ieder mens heeft zijn persoonlijk recht op een eigen keuze. Maar een land ontwikkel je gezamenlijk met eerlijkheid, deskundigheid en kwaliteit. En zoals de prime minister van Barbados Mia Motley het zei:

“Ik moet ons verenigen rond een gemeenschappelijk doel, ons verenigen achter een enkele regering, ons verenigen achter een enkele leider en laten we ons verenigen om de bedreigingen voor onze veiligheid, onze ontwikkeling en onze welvaart te bestrijden”, zei Mottley. (7-12-2021)

Suriname denkt precies andersom. Het roer moet dus om.

Reacties via de mail zijn welkom.

afernald34@gmail.com Mevr. A. Fernald.

| snc.com | Door: Mevr. A. Fernald