• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Issues Coroniaanse jongeren besproken op symposium

| starnieuws | Door: Redactie

Een fotomoment van het symposium over jeugdontwikkeling van AWJ in Coronie.

 

 

 

 

Het district Coronie heeft afgelopen week een afvaardiging van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), onder leiding van minister Steven Mac Andrew, op bezoek gehad. Het bezoek was in het kader van het landelijk project ‘Symposia Jeugdontwikkeling’, waarmee AWJ inzicht wil krijgen over verschillende issues die de jeugd aangaan.

 

Het ministerie praat landelijk met maatschappelijke- en jongerenorganisaties en lokale overheidsinstanties. Het is de bedoeling dat partijen samenwerken om de doelen te bereiken. Het project in Coronie wordt getrokken door het onderdirectoraat Jeugdcentra, meldt de Communicatie Unit van AWJ.

 

Mac Andrew

benadrukte dat samenwerking met alle betrokkenen van belang is om op basis van de gevoerde discussies en aangekaarte issues aldaar, gericht beleid te voeren. Volgens hem is alvast naar voren gekomen dat jongeren behoefte hebben aan multifunctionele centra waar zij vooral na schooltijd een veilige plek hebben en waar zij voor een variëteit aan activiteiten en bezigheden terecht kunnen.

 

Mac Andrew zegt dat specifieke jeugdissues in Coronie, waaronder hangjongeren, alcoholgebruik onder jongeren en tienerzwangerschappen, aangepakt zullen worden. De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, zei in haar toespraak dat de acute issues per district kunnen verschillen. Zij vindt het daarom noodzakelijk dat

actieve organisaties en personen in het district worden geconsulteerd en betrokken worden bij het aanpakken van de problemen.

 

De districtscommissaris van Coronie, Maikel Winter, heeft zijn tevredenheid geuit over de projecten die het ministerie uitvoert in zijn district. Hij meent dat deze niet alleen de gemeenschap in Coronie, maar in het bijzonder de ontwikkeling van de jeugd, ten goede komen. De onderdirecteur Jeugdcentra, Meryl Maes, Jolanda Hasselbaink die vanuit Jeugdcentra belast is met activiteiten van Jeugdcentra in Coronie en het Jeugdraadslid van Coronie, Sercheenio Moeljakartadie, die tevens voorzitter is van de jongerenorganisatie  'Kinderen van vandaag', hebben allen aangegeven voorstander te zijn van duurzame aanpak van de jeugdissues in Coronie.

| starnieuws | Door: Redactie