• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IMF en Surinaamse autoriteiten bereiken op staff level overeenkomst over tweede tranche

| suriname herald | Door: Redactie

Het IMF-team en de Surinaamse autoriteiten hebben op staff-level overeenstemming bereikt over de tweede beoordeling van Surinames economisch hervormingsprogramma, ondersteund door de 36-maanden durende EFF-regeling. Deze overeenkomst is onderworpen aan goedkeuring door de IMF Executive Board op voorwaarde dat de autoriteiten de vereiste maatregelen implementeren en voldoen aan alle relevante beleidsregels van het Fonds.

Na afronding van deze beoordeling zal Suriname toegang hebben tot SRD 39,4 miljoen (ongeveer US$ 53 miljoen), waarmee het totale uitbetalingen onder het programma op SRD 118,2 miljoen (ongeveer US$ 159 miljoen) komt. 

Een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), onder leiding van Anastasia Guscina, heeft van

8 tot 16 mei een virtuele en persoonlijke missie uitgevoerd met de Surinaamse autoriteiten om beleid te bespreken voor de voltooiing van de tweede beoordeling van Surinames economisch herstelprogramma, ondersteund door de Extended Fund Facility (EFF) van het IMF, schrijft het IMF in een vandaag uitgegeven persbericht.

De economie van Suriname zet zijn trage herstel voort na de pandemie, maar de schok van hogere grondstof- en voedselprijzen in de tweede helft van 2022 heeft de al bestaande beleidsuitdagingen verergerd en de prestaties onder het programma aangetast. De economische omgeving in Suriname blijft fragiel, met een snelle depreciatie van de wisselkoers en

een hoge inflatie die een zware last leggen op de samenleving, is de conclusie van Guscina na de missie.

De Surinaamse autoriteiten hebben gezamenlijke inspanningen geleverd om het programma weer op het goede spoor te krijgen. De prioriteit op korte termijn van de regering is het implementeren van een prudent fiscaal beleid dat in overeenstemming is met het stabiliseren van de economie, het beschermen van kwetsbare huishoudens en het ondersteunen van investeringen die de groei bevorderen.

Het herijken van het fiscale beleid is essentieel om het herstel te beschermen en de meest kwetsbaren te ondersteunen. Voor 2023 streeft het programma ernaar om een primair begrotingsoverschot te bereiken van 1,7 procent van het bbp, ongeveer de helft van wat in de eerste beoordeling werd voorzien. Dit stelt de autoriteiten in staat om de uitgaven voor sociale programma’s en essentiële infrastructuur te verhogen. Voor 2024 is het programma gericht op een primair begrotingsoverschot van 3,5 procent van het bbp, wat het medium-termijnanker vormt dat in overeenstemming is met de houdbaarheid van de schuld.

Het afronden van de lopende onderhandelingen over schuldherstructurering met Suriname’s officiële en private crediteuren is een cruciale stap in het herstellen van de schuldhoudbaarheid van het land. In juni 2022 werd een overeenkomst bereikt met de crediteuren van de Paris Club voor een schuldbehandeling in twee stappen, en bilaterale overeenkomsten met de meeste crediteuren van de Paris Club zijn afgerond.

Op 4 mei 2023 werd een principeakkoord bereikt met obligatiehouders. De autoriteiten voeren actieve en constructieve onderhandelingen met China en India over een akkoord voor schuldherstructurering. Wat betreft binnenlandse schuld heeft de regering de audit van achterstanden bij leveranciers afgerond en zich gecommitteerd om deze af te lossen, terwijl ze de publieke financiële administratie versterkt om toekomstige achterstanden te voorkomen. 

De regering een concreet actieplan opgesteld om de lopende herstructurering van binnenlandse schuld in 2023 af te ronden. Er is goede voortgang geboekt in de onderhandelingen over de herstructurering van de erfenisschuld bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de financiële beperkingen van de regering en de financiële gezondheid van de CBvS, stelt het IMF. 

De CBvS heeft het nieuwe kader voor het sturen van de geldhoeveelheid voortgezet. Echter, de grote toename van de overheidsuitgaven en de structurele kenmerken van het financiële systeem van Suriname, waaronder de onevenwichtige verdeling van liquiditeit in het systeem, hebben het moeilijk gemaakt om te voldoen aan de monetair gestelde doelen van de centrale bank, en de transmissie van rentetarieven blijft zwak. Om de liquiditeit beter op te vangen en de monetaire transmissie te verbeteren, heeft de CBvS de reservevereisten voor lokale valuta deposito’s verhoogd en richtlijnen gegeven om de kredietgroei op korte termijn te beperken. 

De autoriteiten blijven zich inzetten voor een vrij zwevende, marktgedreven wisselkoers. De centrale bank onderneemt belangrijke stappen om haar kennis over de financiële positie en de kwaliteit van activa van commerciële banken te verbeteren, eventuele tekortkomingen aan te pakken, het toezicht te versterken en moderne crisisbeheersingsmogelijkheden te ontwikkelen, geeft het IMF te kennen.

“De autoriteiten spannen zich in om het bestuur van de centrale bank te versterken en tekortkomingen in het kader voor de bestrijding van corruptie en witwassen en financiering van terrorisme aan te pakken.” De CBvS werkt aan het wegwerken van de achterstand bij de audits van financiële verslagen en het normaliseren van de auditcyclus. 

Een plan voor de kapitalisatie van de centrale bank wordt afgerond en zal een duidelijk doel hebben voor het kapitaalniveau en een tijdlijn voor voltooiing. De regering heeft de intentie om de implementatie van hervormingen op het gebied van bestuur in AML/CFT, anti-corruptie en overheidsinkoop te versnellen.

De autoriteiten werken aan belangrijke structurele maatregelen, waaronder het indienen van een gewijzigde btw-wet bij De Nationale Assemblee om de belastinggrondslag te verbreden, het publiekelijk aankondigen van geplande hervormingen van elektriciteitstarieven en het afronden van de routekaart voor de kapitalisatie en herstructurering van de financiële sector.

Er zijn uitgebreide vergaderingen gehouden met de president, de voorzitter van De Nationale Assemblee, de minister van Financiën en Planning, de governor van de CBvS, de ministers van Justitie en Politie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Binnenlandse Zaken, Natuurlijke Hulpbronnen, andere ambtenaren, vertegenwoordigers van de private sector, maatschappelijke organisaties en ontwikkelingspartners.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie