• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Imex cambio niet eens met intrekken vergunning door Centrale Bank

| suriname herald | Door: Redactie

Met stijgende verbazing heeft International Money Exchange N.V. (Imex) kennisgenomen van het besluit van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om niet tot verlenging van zijn vergunning over te gaan. Imex nv vindt dit besluit volstrekt ongegrond.

De leiding van de cambio zal daarom door tussenkomst van advocaat Serena Muntslag-Essed de onafhankelijke rechter verzoeken een uitspraak te doen over het onrecht en vermeend doel achter de handelingen en opstelling van de huidige CBvS contra Imex N.V.

Het ongeoorloofd besluit van de CBvS blijkt onder meer uit een brief van 3 november 2021 waaruit het volgende moet worden geconcludeerd:

  • – Dat Imex nv qua
    nieuwe regelgeving sinds 7 januari 2021 wel over een goedgekeurd dossier beschikt om operationeel te zijn.
  • – Dat een daaropvolgend formeel verzoek om verlenging ingediend op 6 mei 2021 en tenslotte naar wens gecompleteerd op 11 augustus 2021 nimmer meer gunstig is beschouwd vanwege een of ander duister plan om enkele willekeurige (zes) cambio’s te bestrijden.
  • – Dat de CBvS haar eigen termijn van afhandeling van drie maanden heeft minacht om Imex N.V. met personeel en relaties ernstige schade toe te brengen door gewoon met een eis van sluiting pas anderhalf jaar later te komen, terwijl gedurende dezelfde periode menig wisselkantoren hun
    vergunningen wel zijn verlengd onder voorwaarden. Dit resulteert in willekeur en discriminatie.
  • – Dat CBvS met eigen schandalen en wisseling van de wacht zelf moeite heeft om haar eigen jaarrekening te overleggen en zo nodig behoefte heeft aan negatieve publiciteit van zaken van een cambio, terwijl de CBvS achter de schermen een beroep op diezelfde cambio doet om advies en hulp met koers-issues tot in de kleinste uren van de nacht. (lees dus invloed op beslissing van buitenaf).
  • – Elk zichzelf respecterende financiële instelling met een wezenlijk marktaandeel en bewezen bestaansrecht van reeds 25 jaar (waarvan vergunningen reeds zeven keer door CBvS zijn verlengd) en verplichtingen naar personeel, relaties en aandeelhouders, zal zeker de hulp van de groene tafel inroepen als men het heeft over behoorlijk bestuur, wet- en regelgeving en gepast maatschappelijk gedrag.

Imex vindt het besluit van de CBvS niet bevorderlijk voor de koersontwikkeling, gezien het feit dat op deze manier belemmeringen worden gecreëerd voor instellingen zoals Imex N.V om de samenleving van schaarse valuta te voorzien. De leiding van de cambio zal daarom haar verantwoordelijkheid nemen om de nodige rechtsmaatregelen hiertegen te treffen.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie